Diana Strzałkowska

Prawnik

FUZJE I PRZEJĘCIA

Specjalizacja:

Fuzje i przejęcia.

Doświadczenie:

Przed dołączeniem do kancelarii GESSEL zdobywała doświadczenie w międzynarodowym funduszu inwestycyjnym typu private equity, a następnie w polskiej kancelarii zajmującej się transakcjami fuzji i przejęć. Zajmowała się kwestiami związanymi z bieżącą korporacyjną obsługą przedsiębiorstw.

W kancelarii GESSEL od grudnia 2019 roku.

Wykształcenie:

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Brytyjskiego organizowaną przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge.

W 2019 r. wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada certyfikat znajomości języka angielskiego TOLES.

Znajomość języków obcych:

Angielski.