dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Senior Partner
Radca prawny

Arbitraż | Procesy sądowe | Spory finansowe

Arbitra międzynarodowa, ekspertka w dziedzinie transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/ venture capital i prawa handlowego. Senior partner, założycielka kancelarii prawnej GESSEL. Członkini Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC w Paryżu (2015 - 2021). Prezeska Sądu Arbitrażowego Lewiatan (2011-2017), w 2017 roku została Honorową Prezeską tego sądu.

3. Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz 1 772x1158

Języki: pl en ru

BIO

Uznana międzynarodowa arbitra, rozstrzygała ponad 150 spraw w arbitrażu krajowym oraz międzynarodowym (prowadzonych m.in. wg reguł ICC, SCC, VIAC, LCIA, UNCITRAL, FCC, IAA, SCAI, Lewiatan, KIG, KDPW, SIDiR) z zakresu fuzji i przejęć, prawa budowlanego (m.in. wg regulacji FIDIC), energetycznego i międzynarodowych kontraktów handlowych.

Członkini ciał doradczych i zespołów roboczych największych instytucji arbitrażowych na świecie: Komitetu ds. Arbitrażu i ADR Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC (ICC Committee on Arbitration and ADR), Rady Arbitrów Sztokholmskiego Instytutu Arbitrażowego (SCC Arbitrators’ Council), zespołu roboczego opracowującego zmiany do regulaminu arbitrażowego ICDR/AAA (ICDR Rules Revision Task Force) oraz zespołu roboczego Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (International Bar Association) ds. rewizji wytycznych IBA dotyczących konfliktu interesów w arbitrażu międzynarodowym (IBA Task Force for the revision of the IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration). Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK), członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.

Karierę arbitry łączy z działalnością akademicką. W 2023 roku została powołana do Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN. Przez wiele lat była profesorem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie wykładała transakcje fuzji i przejęć oraz prawo handlowe. Prowadziła gościnne wykłady m.in. na Uniwersytecie Sztokholmskim, Uniwersytecie Humbolta, Uniwersytecie w Leicester, Queen Mary University Londyn, a także w ramach Virtual Diploma in International Commercial Arbitration Królewskiego Instytutu Arbitrażowego w Londynie (CIArb).

Ekspert w dziedzinie arbitrażu, transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/ venture capital i prawa handlowego.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Postępowania arbitrażowe – Arbiter

Przykłady spraw z zakresu branży budowlanej 

 • Międzynarodowe konsorcjum spółek vs Polska spółka

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), realizacja inwestycji drogowej.

 • Polski podmiot z sektora energetycznego vs Międzynarodowa firma inżynieryjno-budowlana

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa o roboty budowlane.

 • Polskie Konsorcjum, firmy budowlane i mechaniczne działające w sektorze energetycznym vs Polska grupa firm działających w sektorze ropy naftowej

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy Lewiatan, realizacja i wdrożenie projektu infrastrukturalnego.

 • Podmiot samorządowy vs. Polskie przedsiębiorstwo budowlane

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), umowa o roboty budowlane.

 • Międzynarodowe konsorcjum budowlane vs. Polska spółka, działająca w sektorze energetycznym

Arbiter boczna, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC, umowa inżynieryjno-budowlana.

 • Polska spółka, członek francuskiego konsorcjum vs. Polski deweloper

Arbiter boczna, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC, umowa o roboty budowlane.

 • Międzynarodowe konsorcjum budowlane vs. Rumuńska spółka państwowa działająca w sektorze energetycznym

Arbiter boczna, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC, kontrakt FIDIC.

 • Polska spółka celowa z sektora energetycznego vs. Międzynarodowa spółka inżynieryjno-budowlana z sektora energetycznego

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, kontrakt budowlany

 • Międzynarodowe konsorcjum, specjalizujące się w zarządzaniu infrastrukturą, energią odnawialną, wodą i usługami vs. Polska spółka z sektora energetycznego

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa o roboty budowlane.

 • Niemiecki fundusz inwestycyjny vs. Deweloper

Arbiter przewodnicząca, arbitraż Ad hoc, Wykonanie umowy sprzedaży, wady budynku.

 • Europejski wykonawca odwiertów na lądzie vs. Inwestor z sektora energii geotermalnej

Arbiter przewodnicząca, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC, Projekt wiertniczy.

 • Polski dostawca dźwigów vs. Polska firma inżynieryjna

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy Lewiatan, umowa o roboty budowlane.

 • Polska giełdowa spółka budowlana vs. Polska spółka

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), kontrakt FIDIC, budowa dróg.

 • Międzynarodowy deweloper, konstruktor i operator farm wiatrowych vs. Polski producent i dostawca energii elektrycznej

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), kary umowne.

 • Międzynarodowe konsorcjum budowlane vs. Polska spółka

Arbiter przewodnicząca, arbitraż ad hoc, kontrakt FIDIC, umowa o budowę autostrady.

 • Polskie przedsiębiorstwo budowlane vs. Polski wykonawca budowlany

Arbiter jedyna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), roboty budowlane.

 • Polska firma świadcząca usługi inżynierskie i konsultingowe dla sektora energetycznego i przemysłowego vs. Generalny wykonawca projektów energetycznych

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), prace projektowe w związku z elektrownią.

 • Polska spółka vs. Niemiecka filia europejskiej firmy budowlanej specjalizującej się w inżynierii lądowej

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), budowa falochronu.

 • Polski wykonawca budowlany vs. Polska firma budowlana

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy Lewiatan, budowa kompleksu mieszkaniowego.

 • Polska giełdowa spółka budowlana vs. Polska spółka

Ekspert, Międzynarodowe Centrum ADR ICC, interpretacja umowy o budowę i eksploatację drogi.

 

Przykłady spraw z zakresu fuzji i przejęć

 • Hiszpańska spółka z sektora zielonej energii vs. Polska spółka z sektora zielonej energii

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), spór post-transakcyjny, korekta ceny.

 • Polska spółka akcyjna, dystrybutor alkoholu vs Europejski dystrybutor i spółka zarządzająca łańcuchem dostaw

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy Lewiatan, spór dotyczący naruszenia gwarancji transakcji M&A

 • Spółka luksemburska vs. Międzynarodowe konsorcjum z sektora energetycznego

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa sprzedaży udziałów.

 • Holenderski fundusz nieruchomościowy vs. Luksemburska spółka holdingowa

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa sprzedaży udziałów.

 • Hiszpańska spółka budowlana vs. Polska osoba prywatna

Arbiter boczna, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC, umowa inwestycyjna, naruszenie gwarancji.

 • Inwestor cypryjski vs. Spółka węgierska działająca w sektorze energetycznym

Arbiter przewodnicząca, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC, umowa wspólników, według prawa węgierskiego.

 • Grupa polskich funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych vs. Międzynarodowy producent z branży gumowej

Arbiter boczna, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC, spór akcjonariuszy na podstawie listu intencyjnego.

 • Inwestor – polska filia amerykańskiej korporacji vs. Polska spółka

Arbiter boczna, arbitraż ad hoc, BIT.

 • Polska spółka zależna angielskiego funduszu inwestycyjnego vs. producent biogazu

Arbiter boczna, arbitraż Ad hoc, UNCITRAL, przedwstępna umowa sprzedaży udziałów.

 • Polski wykonawca dróg vs. Polska spółka

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa sprzedaży udziałów.

 

Pozostałe

 • Międzynarodowe konsorcjum z sektora energetycznego vs Niemiecka spółka

Arbiter doraźna, zgodnie z Regułami ICC Emergency Arbitration, wniosek o zastosowanie środka nadzwyczajnego w celu powstrzymania się od uruchomienia gwarancji umownej.

 • Jeden z największych w Europie Środkowej operatorów sieci telekomunikacyjnych vs Spółka z branży nieruchomości

Arbiter boczna Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), zerwanie umowy najmu.

 • Polski producent maszyn ciężkich vs Podmiot rosyjski

Arbiter boczna, Sztokholmski Instytut Arbitrażowy (SCC), umowa dostawy

 • Firma indyjska vs. Polski producent stali

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa o zarządzanie.

 • Polska firma transportowa vs. Konsorcjum firm – producentów pojazdów

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), spór dotyczący umowy dostawy.

 • Szwajcarski dostawca usług energetycznych vs Firma konsultingowa zajmująca się zarządzaniem projektami

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa sprzedaży energii odnawialnej.

 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych vs. Dystrybutor produktów FMCG

Arbiter jedyna, KDPW.

 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych vs. Międzynarodowy hurtowy dystrybutor odzieży

Arbiter boczna, KDPW.

 • Polski broker ubezpieczeniowy vs. Polski broker ubezpieczeniowy

Arbiter jedyna, arbitraż ad hoc, należna prowizja.

 • Polski producent i dostawca vs. Polska sieć handlowa

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy Lewiatan, opłaty pułkowe/nieuczciwa konkurencja.

 • Polska filia międzynarodowego dostawcy rozwiązań i usług IT vs. Polski integrator rozwiązań IT

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), wdrożenie systemu bankowego.

 • Polska firma metalowa vs. Węgierski producent wyrobów budowlanych do budowy wodociągów i kanalizacji

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa sprzedaży.

 • Polska spółka metalowa vs. Słowacka spółka handlu hurtowego

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa sprzedaży.

 • Polski butik bankowości inwestycyjnej vs. Polska filia francuskiej sieci handlowej

Arbiter boczna, arbitraż Ad hoc, umowa kupna nieruchomości.

 • Polska wytwórnia płytowa vs. operator sieci komórkowej

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa o świadczenie usług muzycznych i rozrywkowych.

 • Polska firma farmaceutyczna vs. Czeska firma farmaceutyczna

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa o wyłączną dystrybucję.

 • Fińska firma spedycyjna vs. Polska firma spedycyjna

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa agencyjna.

 • Polska filia amerykańskiej firmy farmaceutycznej vs. Polska przychodnia medyczna

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa o dostawę sprzętu medycznego.

Postępowania arbitrażowe – Pełnomocnik

 • Reprezentowała spółkę z branży elektroenergetycznej w sporze dotyczącym roszczenia o zapłatę z tytułu wyprodukowania i dostawy elementów instalacji energetycznej przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Zurych)
 • Reprezentowała spółkę z sektora IT w sporze z transakcji M&A dotyczącym prawidłowości wykonania opcji przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Londyn)
 • Reprezentowała klienta w sporze dotyczącym roszczenia o zapłatę odszkodowania za straty poniesione na skutek dostarczenia wadliwej instalacji przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Haga)
 • Reprezentowała podmiot z branży budowlanej w sporze z jednostką samorządu terytorialnego dotyczącym umowy na budowę sieci kanalizacyjnej przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Warszawa)
 • Reprezentowała polski podmiot w sporze ze spółką amerykańską i jej wspólnikami dotyczącym nieprawidłowego wykonania umowy przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Warszawa)
 • Reprezentowała instytut badawczy w sporze z zagranicznym kontrahentem dotyczącym umowy o wykonanie badań laboratoryjnych przed Swiss Arbitration Centre (Genewa)
 • Reprezentowała polską spółkę podnoszącą roszczenia przeciwko francuskiemu producentowi maszyn z tytułu naruszenia zasad uczciwej konkurencji w postępowaniu arbitrażowym ad hoc (Paryż)
 • Reprezentowała klienta w sporze dotyczącym roszczeń majątkowych z tytułu złożenia niezgodnych ze stanem rzeczywistym oświadczeń i zapewnień w umowie inwestycyjnej przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)
 • Reprezentowała pozwanych w sporze dotyczącym prawidłowości przebiegu procedury expert determination przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)
 • Reprezentowała spółkę węgierską w sporze dotyczącym wykonania umowy o roboty budowlane przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)
 • Reprezentowała polski podmiot w postępowaniu opartym o klauzulę rebus sic stantibus przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)

News
& Insights

20.06.2024

22 RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH 2024 dziennika Rzeczpospolita przyniósł nam 6 nagród i 4 wyróżnienia!

22 RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH 2024 dziennika Rzeczpospolita przyniósł nam 6 nagród, 4 wyróżnienia i ogromną dumę z osiągnięć wielu osób,które tworzą kancelarię GESSE...

Aktualności
22 RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH 2024 dziennika Rzeczpospolita przyniósł nam 6 nagród i 4 wyróżnienia!

28.03.2024

Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

Wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Resolution otrzymała dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. Kancelaria i jej prawnicy są rek...

Aktualności
Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

14.03.2024

Chambers and Partners ogłosił wyniki rankingu Europe 2024

W tym roku nasz zespół utrzymał silną pozycję w Band 1 w kategorii Corporate/M&A: Mid-Market! Oprócz tego zostaliśmy wyróżnieni w kategoriach: Capital Markets: Eq...

Aktualności
Chambers and Partners ogłosił wyniki rankingu Europe 2024

13.03.2024

Konferencja Dispute Resolution in M&A Transactions 2024

Dispute Resolution in M&A Transactions to unikatowa, międzynarodowa konferencja dla prawników arbitrażowych oraz transakcyjnych, którą lata temu zainicjowała nasza S...

Aktualności
Konferencja Dispute Resolution in M&A Transactions 2024
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy

Ukończone szkoły:

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989).
 • Uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych – w dyscyplinie nauk prawnych na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie („Charakter prawny oświadczeń i zapewnień w umowie sprzedaży udziałów w spółce z o.o. (w świetle zasady swobody umów)”, Wolters Kluwer 2010) (2009)
 • Uzyskanie tytułu doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych – w dyscyplinie nauk prawnych na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie („The Legal, Real and Convereged Insterest in Declaratory Relief”, Kluwer Law International 2021) (2021)

Wizyty studyjne:

2015 – 2016      Visiting Scholar – Wydział Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie

2016 – 2017      Visiting Professor – Wydział Prawa Uniwersytetu w Cambridge, w ramach programu Herbert Smith Freehills visitor scheme.

2018, 2021        Visiting Scholar – Wolfson College, Uniwersytet w Oksfordzie

2022                  Visiting Scholar – School of International Arbitration, Queen Mary University Londyn

Nagrody

Publikacje naukowe