Hubert Wiśniewski

Of Counsel
Radca prawny

Prawo energetyczne

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa kontraktowego, rozwoju, finansowania i pozyskiwania projektów energetycznych i infrastrukturalnych (w tym w formule project finance) dla spółek działających w sektorze energetycznym i chemicznym. Ponadto zakres jego praktyki obejmuje również, doradztwo regulacyjne dla sektora energetycznego oraz Prawa zamówień publicznych.

3. Hubert Wisniewski 772x1158

Języki: en

BIO

Hubert specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa kontraktowego, rozwoju, finansowania i pozyskiwania projektów energetycznych i infrastrukturalnych (w tym w formule project finance) dla spółek działających w sektorze energetycznym i chemicznym. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie negocjacji umów o EPC (EPCM, LSTK), kontraktów FEED, negocjacji długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej, umów licencyjnych na zakup technologii (pod prawem Anglii i Wali) oraz negocjacjach umów o świadczenie usług, dostaw oraz serwisowych dla projektów energetycznych i chemicznych, a także planowanie i prowadzenie postępowań przetargowych dla dużych projektów inwestycyjnych oraz bieżącej obsłudze prawnej takich projektów.

Hubert doradza Klientom również w obszarze regulacyjnym dla sektora energetycznego, w tym przede wszystkim zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej i gazu. Ponadto doradzał polskim i zagranicznym firmom w kwestiach regulacyjnych dotyczących inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (w tym fotowoltaiką oraz lądowymi i morskimi farmami wiatrowymi), w szczególności w zakresie umów międzysystemowych.

Hubert brał również udział w audytach prawnych transakcji (M&A) dotyczących sektora energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych, a także odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki, biogazowni oraz lądowych farm wiatrowych.

Hubert doradza również przedsiębiorcom (zarówno zamawiającym, jak i oferentom) w kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, głównie w zakresie środków ochrony prawnej, w tym również reprezentując klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami w zakresie realizacji zamówień publicznych.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Wybrane projekty

  • Nabycie spółki Gas Storage Poland od Orlenu przez Gaz – System.
  • Nabycie przez międzynarodowego inwestora finansowego spółki oferującej usługi transportu pasażerskiego autobusowego oraz kolejowego
  • Nabycie przez międzynarodowy koncern energetyczny 100% udziałów w polskiej spółce, zajmującej się rozwojem projektów fotowoltaicznych i wiatrowych, od funduszu private equity. W tym również nabycie portfela projektów fotowoltaicznych o mocy 1,6 GW
  • Nabycie przez Polskiego przedsiębiorcę z branży naftowej biogazowni o mocy 1,99 MW, w tym również pozyskanie spółki odpowiedzialnej za dystrybucję generowanego ciepła w celu zabezpieczenia łańcucha dostaw
  • Sprzedaż przez dewelopera w sektorze OZE, zespołu 49 elektrowni fotowoltaicznych na rzecz brytyjskiego funduszu zarządzającego aktywami
  • Dofinansowanie przez Polski Fundusz Kapitałowy budowy nowego bloku (910MW) energetycznego

News
& Insights

15.03.2024

Doradzaliśmy Gaz-System w transakcji nabycia spółki Gas Storage Poland od Orlenu

Doradzaliśmy Gaz-System S.A. przy zawarciu z Orlen S.A. warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Gas Storage Poland, jedynego przedsiębiorstwa, które...

Case studies
Doradzaliśmy Gaz-System w transakcji nabycia spółki Gas Storage Poland od Orlenu

12.09.2023

Biogazownie rolnicze – nowy praktyczny poradnik

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem prawnym w obszarze OZE przygotowanym we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Znajdziecie w nim praktyczne informa...

Publikacje
Biogazownie rolnicze – nowy praktyczny poradnik

23.01.2023

Znaleźliśmy się wśród liderów fuzji i przejęć według raportu Mergermarket 2022

Zostaliśmy wymienieni wśród liderów fuzji i przejęć według raportu Global & Regional M&A League Tables 2022 wykonanego przez Mergermarket. Jesteśmy sklasyfikowan...

Aktualności
Znaleźliśmy się wśród liderów fuzji i przejęć według raportu Mergermarket 2022
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011)
  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2016)