Hubert Wiśniewski

Counsel
Radca prawny

Prawo energetyczne

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa kontraktowego, rozwoju, finansowania i pozyskiwania projektów energetycznych i infrastrukturalnych (w tym w formule project finance) dla spółek działających w sektorze energetycznym i chemicznym. Ponadto zakres jego praktyki obejmuje również, doradztwo regulacyjne dla sektora energetycznego oraz Prawa zamówień publicznych.

Języki:

BIO

Hubert specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa kontraktowego, rozwoju, finansowania i pozyskiwania projektów energetycznych i infrastrukturalnych (w tym w formule project finance) dla spółek działających w sektorze energetycznym i chemicznym. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie negocjacji umów o EPC (EPCM, LSTK), kontraktów FEED, negocjacji długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej, umów licencyjnych na zakup technologii (pod prawem Anglii i Wali) oraz negocjacjach umów o świadczenie usług, dostaw oraz serwisowych dla projektów energetycznych i chemicznych, a także planowanie i prowadzenie postępowań przetargowych dla dużych projektów inwestycyjnych oraz bieżącej obsłudze prawnej takich projektów.

Hubert doradza Klientom również w obszarze regulacyjnym dla sektora energetycznego, w tym przede wszystkim zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej i gazu. Ponadto doradzał polskim i zagranicznym firmom w kwestiach regulacyjnych dotyczących inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (w tym fotowoltaiką oraz lądowymi i morskimi farmami wiatrowymi), w szczególności w zakresie umów międzysystemowych.

Hubert brał również udział w audytach prawnych transakcji (M&A) dotyczących sektora energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych, a także odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki, biogazowni oraz lądowych farm wiatrowych.

Hubert doradza również przedsiębiorcom (zarówno zamawiającym, jak i oferentom) w kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, głównie w zakresie środków ochrony prawnej, w tym również reprezentując klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami w zakresie realizacji zamówień publicznych.

Doświadczenie

Wybrane projekty

  • Nabycie przez międzynarodowego inwestora finansowego spółki oferującej usługi transportu pasażerskiego autobusowego oraz kolejowego
  • Nabycie przez międzynarodowy koncern energetyczny 100% udziałów w polskiej spółce, zajmującej się rozwojem projektów fotowoltaicznych i wiatrowych, od funduszu private equity. W tym również nabycie portfela projektów fotowoltaicznych o mocy 1,6 GW
  • Nabycie przez Polskiego przedsiębiorcę z branży naftowej biogazowni o mocy 1,99 MW, w tym również pozyskanie spółki odpowiedzialnej za dystrybucję generowanego ciepła w celu zabezpieczenia łańcucha dostaw
  • Sprzedaż przez dewelopera w sektorze OZE, zespołu 49 elektrowni fotowoltaicznych na rzecz brytyjskiego funduszu zarządzającego aktywami
  • Dofinansowanie przez Polski Fundusz Kapitałowy budowy nowego bloku (910MW) energetycznego

News
& Insights

24.04.2023

Ustawa wiatrakowa. Co się zmienia?

Znaleźliśmy się w bezprecedensowym punkcie w historii rozwoju polskiego sektora energetycznego. Zmiany, których zaczynamy realnie doświadczać, mają ograniczyć, a w relat...

Publikacje
Ustawa wiatrakowa. Co się zmienia?

24.04.2023

Ustawa wiatrakowa. Co się zmieni od kwietnia?

Znaleźliśmy się w bezprecedensowym punkcie w historii rozwoju polskiego sektora energetycznego. Zmiany, których zaczynamy realnie doświadczać, mają ograniczyć, a w relat...

Publikacje
Ustawa wiatrakowa. Co się zmieni od kwietnia?

23.01.2023

Znaleźliśmy się wśród liderów fuzji i przejęć według raportu Mergermarket 2022

Zostaliśmy wymienieni wśród liderów fuzji i przejęć według raportu Global & Regional M&A League Tables 2022 wykonanego przez Mergermarket. Jesteśmy sklasyfikowan...

Aktualności
Znaleźliśmy się wśród liderów fuzji i przejęć według raportu Mergermarket 2022
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011)
  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2016)