Jakub Brzeski

Jakub Brzeski

Starszy prawnik
adwokat

Postępowania sądowe

Doświadczenie

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych. Posiada doświadczenie w prawnej obsłudze sporów sądowych, postepowań upadłościowych i restrukturyzacjach, jak również w obsłudze transakcyjnej. Prowadził szkolenia z zakresu upadłości i restrukturyzacji, jak również z zakresu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Jest autorem szeregu publikacji w czasopismach branżowych i ogólnopolskich tytułach prasowych.

W kancelarii GESSEL od 2020 r.

Wybrane projekty

Członkostwo

  • członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2018 roku)

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013)
  • socjologia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (2012)

Znajomość języków obcych

  • angielski
  • niemiecki 
  • rosyjski