Jakub Rowicki

Jakub Rowicki

Prawnik

Prawo rynku kapitałowego, fuzje i przejęcia, prawo handlowe

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, fuzjach i przejęciach oraz prawie handlowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako członek zespołu fuzji i przejęć oraz prawa rynku kapitałowego w renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej.

Doradzał w procesach publicznych i prywatnych emisji papierów wartościowych (w szczególności obligacji), w tym uczestnicząc w sporządzaniu prospektów emisyjnych i innych dokumentów informacyjnych. Brał również udział w procesach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu. Doradzał w transakcjach fuzji i przejęć, w tym przeprowadzanych w trybie publicznego wezwania na sprzedaż akcji, świadcząc usługi zarówno na rzecz podmiotów nabywających, jak i zbywających akcje. Zapewniał obsługę bieżącej działalności spółek publicznych, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego, realizacji obowiązków informacyjnych, prawa handlowego, a także wdrażania procedur compliance.

Występował w roli prelegenta na organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych konferencjach i kongresach dotyczących publicznych emisji obligacji.

Wykształcenie

  • absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
  • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego prowadzonych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • uczestnik programu Erasmus+ na University of Iceland w Reykjavíku
  • Izba Adwokacka w Warszawie (od 2018 wpisany na listę aplikantów adwokackich)

Znajomość języków obcych

  • angielski