Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego – zarówno udziałowego, jak i dłużnego. Doradza spółkom w procesach pozyskiwania finansowania (w szczególności w formie ofert publicznych papierów wartościowych), jak również w procesach inwestycyjnych. Zapewnia także spółkom publicznym doradztwo w sprawach bieżących, w tym przy realizacji obowiązków informacyjnych i obsłudze zdarzeń korporacyjnych.

Języki:

BIO

Jakub dołączył do Zespołu Prawa Rynku Kapitałowego kancelarii w 2020 roku.

Jego doświadczenie w sferze ECM koncentruje się na doradztwie przy ofertach publicznych akcji połączonych z debiutami giełdowymi, jak również przy kolejnych ofertach publicznych, w tym prowadzonych w trybie Accelerated Book Building. Doradza także w procesach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych, w tym prowadzonych w formie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.

Równolegle specjalizuje się w sferze DCM, doradzając przy ofertach publicznych obligacji (w tym reprezentując emitentów w postępowaniach prospektowych), a także przy emisjach prywatnych kierowanych do instytucji finansowych w celu pozyskania finansowania projektowego – w szczególności w odniesieniu do tzw. „zielonych projektów”. Doradza emitentom na każdym etapie życia obligacji, od ich emisji, przez ustanawianie zabezpieczeń, aż do wykupu.

Wielokrotnie doradzał Klientom przy tworzeniu i realizacji programów motywacyjnych. Wspiera spółki publiczne także w bieżących sprawach korporacyjnych oraz przy realizacji ich obowiązków informacyjnych.

Doświadczenie

ECM – oferty publiczne akcji

 • Pierwsza oferta publiczna akcji Vercom S.A. – doradz na rzecz Emitenta
 • Pierwsza oferta publiczna akcji Cavatina Holding S.A. – doradzał na rzecz Emitent
 • Kolejna oferta publiczna akcji Bioceltix S.A. połączona ze zmianą rynku notowań – doradz na rzecz Emitenta
 • Ofert publiczna akcji Pure Biologics w formule ABB – doradz na rzecz Emitenta
 • Kolejna oferta publiczna akcji DataWalk S.A. – doradzał na rzecz Emitenta

DCM – oferty publiczne obligacji

 • Program emisji obligacji Benefit Systems S.A. – doradz na rzecz Emitenta
 • Program emisji obligacji Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. – doradzał na rzecz Firmy Inwestycyjnej
 • Program emisji „zielonych obligacji” New Energy Investments sp. z o.o. – doradz na rzecz Firmy Inwestycyjnej
 • Program emisji „zielonych obligacji” Columbus Energy S.A. – doradz na rzecz Firmy Inwestycyjnej
 • Program emisji obligacji Cavatina Holding S.A. – doradz na rzecz Emitenta
 • Program emisji obligacji Kredyt Inkaso S.A. – doradz na rzecz Emitenta

Programy Motywacyjne

 • Program Motywacyjny Vercom S.A – doradzał przy ustanowieniu programu
 • Program Motywacyjny cyber_Folks S.A. – doradzał przy ustanowieniu programu
 • Program Motywacyjny ExpertSender S.A. – doradz przy ustanowieniu programu

Skupy akcji własnych

 • Skup akcji własnych ERBUD S.A. – doradz przy strukturyzacji i realizacji
 • Skup akcji własnych ONDE S.A. – doradz przy strukturyzacji i realizacji
 • Skup akcji własnych R22 S.A. – doradz przy strukturyzacji i realizacji

Transakcje M&A

 • Transakcja sprzedaży pakietu akcji Suwary S.A. – doradz na rzecz Sprzedającego
 • Transgraniczne połączenie Vercom S.A. z z UAB “Mlr grupė“ – doradzał na rzecz Spółki Przejmującej
 • Transakcja sprzedaży pakietu akcji Tesgas S.A. – doradz na rzecz Sprzedającego
 • Inwestycja Globiana sp. z o.o. w Fertilita sp. z o.o. – doradz na rzecz Inwestora

News
& Insights

13.02.2024

Doradzaliśmy Kredyt Inkaso S.A. przy realizacji kolejnego programu emisji obligacji realizowanego na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego

Doradzaliśmy kompleksowo spółce Kredyt Inkaso S.A. w zawiązku z ustanowieniem programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 pln oraz w związku z...

Case studies
Doradzaliśmy Kredyt Inkaso S.A. przy realizacji kolejnego programu emisji obligacji realizowanego na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego

02.10.2023

Doradzaliśmy Akcjonariuszom notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowych ofertach publicznych

Doradzaliśmy Akcjonariuszom notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowych ofertach publicznych akcji Spółki realizowanych w trybie przyspieszonej budowy księgi p...

Case studies
Doradzaliśmy Akcjonariuszom notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowych ofertach publicznych

27.09.2023

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy kolejnej ofercie publicznej obligacji

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy kolejnej ofercie publicznej obligacji o łącznej wartości 50 mln złotych. Cavatina Holding S.A. przeprowadziła ofertę publiczną o...

Case studies
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy kolejnej ofercie publicznej obligacji

05.07.2023

Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki

Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz zw...

Case studies
Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017)
 • Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2018)
 • Aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2020)
 • Studia licencjackie na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 2014)
 • Uczestnik programu Erasmus+ na University of Iceland w Reykjavíku (2017)