Jakub Rowicki

Jakub Rowicki

Starszy prawnik
adwokat

Prawo rynku kapitałowego, fuzje i przejęcia, prawo handlowe

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, fuzjach i przejęciach oraz prawie handlowym.

Doradza w procesach emisji papierów wartościowych (dokonywanych w drodze zarówno ofert publicznych, jak i prywatnych), w szczególności obligacji, w tym tzw. „zielonych obligacji”. Uczestniczy także w sporządzaniu prospektów i innych dokumentów informacyjnych. Bierze również udział w procesach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu. Ponadto, zapewnia obsługę bieżącej działalności spółek publicznych, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego, realizacji obowiązków informacyjnych i prawa rynku kapitałowego. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako członek zespołu fuzji i przejęć oraz prawa rynku kapitałowego w renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej.

Występował w roli prelegenta na organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych konferencjach i kongresach dotyczących publicznych emisji obligacji.

Wykształcenie

  • absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
  • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego prowadzonych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • uczestnik programu Erasmus+ na University of Iceland w Reykjavíku
  • uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego (2021)

Znajomość języków obcych

  • angielski

1 ma tomb pol 1121364 oferta publiczna vercom zielone obligacje polska grupa farmaceutyczna datawalk benefit obligacje