dr Joanna Kisielińska-Garncarek

dr Joanna Kisielińska-Garncarek

Managing associate
radca prawny

Arbitraż i postępowania sądowe

 

Doświadczenie

Specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jej praktyka obejmuje spory z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym z zakresu transakcji M&A oraz sektora budowlanego.

Obecnie reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, International Arbitration Association, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan oraz w postępowaniach arbitrażowych ad hoc. Występuje również w roli sekretarza administracyjnego polskich i zagranicznych trybunałów arbitrażowych.

Uczestniczka i laureatka międzynarodowych konkursów typu moot court, w których obecnie występuje w roli arbitra. Autorka publikacji z zakresu arbitrażu, prawa zobowiązań oraz prawa porównawczego.

W ramach projektów pro bono współpracuje z Fundacją „Po Drugie” oraz prowadzi lekcje prawa dla uczniów warszawskich liceów. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W kancelarii GESSEL od 2015 roku.

Wykształcenie

 • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2014)
 • Szkoła Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szkoła Prawa Niemieckiego organizowana przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Uniwersytetem w Kolonii 
 • wpisana na listę radców prawnych w 2018 roku (aplikacja radcowska ukończona z wyróżnieniem) 
 • w styczniu 2021 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych – w dyscyplinie nauk prawnych (rozprawa pt. „Prawna efektywność koncepcji skargi pauliańskiej w prawie polskim i niemieckim”)

Znajomość języków obcych

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski (podstawowy)

 

 • współautor: Planning and Organising Effective Procedures for Taking Evidence [w:] GAR European Arbitration Review: The Guide to Evidence in International Arbiration, 2021
 • współautor: Czy arbiter zna prawo? Jura novit curia a zasada niezaskakiwania stron w arbitrażu międzynarodowym [w:] Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, Warszawa 2020
 • współautor: Arbitration of M&A Transactions: A Practical Global Guide, 2020
 • współautor: GAR European Arbitration Review 2020 – Poland (11.2019)
 • współautor: Zdatność arbitrażowa sporu dotyczącego wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. Glosa do postanowienia SA w Katowicach z dnia 15 grudnia 2016 r., V ACz 1309/16, Glosa 2019, nr 1
 • współautor: Report on Main Features of Declarations in Poland [w:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, The Legal Real and Converged Interest in Declaratory Relief, 2019
 • współautor: GAR European Arbitration Review 2019 – Poland (11.2018)
 • autor: Problem ochrony prawnej wierzyciela pauliańskiego w razie rozporządzenia korzyścią przez osobę trzecią, Przegląd Sądowy 2017, nr 6
 • autor: Termin do wystąpienia z żądaniem uznania czynności krzywdzącej wierzyciela za bezskuteczną – glosa – III CZP 99/15, Monitor Prawniczy 2017, nr 6
 • autor: Objektive Anfechtungsvoraussetzungen von actio Pauliana im deutschen und polnischen Recht, Comparative Law Review 2015, nr 20
 • autor: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29.04.2015 r., IV CSK 459/14 [Dopuszczalność zaskarżenia skargą pauliańską czynności polegającej na zrzeczeniu się prawa wieczystego użytkowania], Rejent 2016, nr 4(300)