dr Joanna Kisielińska-Garncarek

Partner
Radca prawny

Arbitraż | Procesy sądowe

Specjalizuje się w arbitrażu i postępowaniach sądowych. Jej praktyka obejmuje spory z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym handlu międzynarodowego oraz transakcji M&A.

6. Joanna Kisielinska Garncarek 772x1158

Języki: en de

BIO

Joanna dołączyła do GESSEL w 2015 roku. Jest partnerem odpowiedzialnym za prowadzenie krajowych i międzynarodowych postępowań arbitrażowych (w tym m.in. przed Sądem Arbitrażowym ICC, Swiss Arbitration Centre, International Arbitration Association, Sądem Arbitrażowym przy KIG, Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan). Występuje również przed sądami powszechnymi, w tym w szczególności w postępowaniach postarbitrażowych, obejmujących zarówno skargi o uchylenie wyroków arbitrażowych, jak i wnioski o uznanie i stwierdzenie ich wykonalności. Wielokrotnie występowała w roli sekretarza administracyjnego polskich i zagranicznych trybunałów arbitrażowych.

Joanna należy do zespołu GESSEL for Climate, który opracował pierwsze obywatelskie pozwy klimatyczne.
Jest członkinią Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu arbitrażu, prawa zobowiązań oraz prawa porównawczego.

W ramach działalności pro bono Joanna od wielu lat współpracuje z Fundacją PO DRUGIE. Jest wykładowcą w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Jest partnerem odpowiedzialnym za prowadzenie krajowych i międzynarodowych postępowań arbitrażowych.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Postępowania arbitrażowe

 • Reprezentowała spółkę z branży elektroenergetycznej w sporze dotyczącym roszczenia o zapłatę z tytułu wyprodukowania i dostawy elementów instalacji energetycznej przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Zurych)
 • Reprezentowała spółkę z sektora IT w sporze z transakcji M&A przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Londyn)
 • Reprezentowała klienta w sporze dotyczącym roszczenia o zapłatę odszkodowania za straty poniesione na skutek dostarczenia wadliwej instalacji przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Haga)
 • Reprezentowała podmiot z branży budowlanej w sporze z jednostką samorządu terytorialnego dotyczącym umowy na budowę sieci kanalizacyjnej przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Warszawa)
 • Reprezentowała polski podmiot w sporze ze spółką amerykańską i jej wspólnikami dotyczącym nieprawidłowego wykonania umowy przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Warszawa)
 • Reprezentowała instytut badawczy w sporze z zagranicznym kontrahentem dotyczącym umowy o wykonanie badań laboratoryjnych przed Swiss Arbitration Centre (Genewa)
 • Reprezentowała polską spółkę podnoszącą roszczenia przeciwko francuskiemu producentowi maszyn z tytułu naruszenia zasad uczciwej konkurencji w postępowaniu arbitrażowym ad hoc (Paryż)
 • Reprezentowała klienta w sporze dotyczącym roszczeń majątkowych z tytułu złożenia niezgodnych ze stanem rzeczywistym oświadczeń i zapewnień w umowie inwestycyjnej przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)
 • Reprezentowała pozwanych w sporze dotyczącym prawidłowości przebiegu procedury expertdetermination przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)
 • Reprezentowała spółkę węgierską w sporze dotyczącym wykonania umowy o roboty budowlane przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)
 • Reprezentowała polski podmiot w postępowaniu opartym o klauzulę rebus sic stantibusprzed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)

Postępowania postarbitrażowe

 • Reprezentowała spółkę rumuńską w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności wyroku wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy przy Izbie Handlowo-Przemysłowej Rumunii
 • Reprezentowała podmiot luksemburski w postępowaniach o stwierdzenie wykonalności oraz uchylenie wyroku wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej
 • Reprezentowała fundusz inwestycyjny w postępowaniu o uchylenie wyroku wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej
 • Reprezentowała podmiot z branży budowlanej w postępowaniu o uchylenie wyroku wydanego przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC

Postępowania sądowe

 • Reprezentowała fundusz inwestycyjny w sporze o zapłatę odszkodowania z tytułu naruszenia warunków umowy inwestycyjnej
 • Reprezentowała klienta w postępowaniu o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwagi na konflikt pomiędzy wspólnikami i członkami zarządu
 • Reprezentowała 5 zagranicznych spółek w postępowaniach o nadanie klauzuli wykonalności oraz zaświadczenia ETE oświadczeniom o poddaniu się egzekucji, doprowadzając z sukcesem do oddalenia złożonych przez wierzyciela wniosków
 • Reprezentowała spółkę z branży IT w postępowaniu o naruszenie dóbr osobistych
 • Reprezentowała spółkę z branży IT w postępowaniu o zapłatę zaległego wynagrodzenia za wykonanie umowy wdrożeniowej
 • Reprezentowała z sukcesem pozwanego w sprawie o uznanie za bezskuteczne kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych
 • Reprezentowała klienta w sporze dot. tzw. opcji menadżerskich
 • Reprezentowała duńską spółkę w postępowaniu zainicjowanym złożeniem powództw przeciwegzekucyjnych

News
& Insights

28.03.2024

Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

Wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Resolution otrzymała dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. Kancelaria i jej prawnicy są rek...

Aktualności
Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

13.03.2024

Konferencja Dispute Resolution in M&A Transactions 2024

Dispute Resolution in M&A Transactions to unikatowa, międzynarodowa konferencja dla prawników arbitrażowych oraz transakcyjnych, którą lata temu zainicjowała nasza S...

Aktualności
Konferencja Dispute Resolution in M&A Transactions 2024

19.04.2023

Znamy wyniki LEGAL 500 2023!

Corocznie (od 2006 roku) jesteśmy niezmiennie rekomendowani w rankingu Legal 500. W 2023 roku wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Reso...

Aktualności
Znamy wyniki LEGAL 500 2023!

16.03.2023

Przepis na udaną klauzulę arbitrażową

O tym jak jak napisać poprawną klauzulę arbitrażową i gdzie szukać jej wzorów opowiada mec. Joanna Kisielińska-Garncarek.

Video
Przepis na udaną klauzulę arbitrażową
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2014)
 • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2018)
 • Uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych – w dyscyplinie nauk prawnych (rozprawa pt. „Prawna efektywność koncepcji skargi pauliańskiejw prawie polskim i niemieckim”) (2021)
 • Szkoła Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowana przez British Law Centre (2013)
 • Szkoła Prawa Niemieckiego organizowana przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Uniwersytetem w Kolonii (2014)

Nagrody

Publikacje naukowe