Joanna Kisielińska-Garncarek

Joanna Kisielińska-Garncarek

Starszy prawnik
radca prawny

Arbitraż i postępowania sądowe

Specjalizacja:

Specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowychsądowych. Jej praktyka obejmuje spory z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym z zakresu transakcji M&A oraz sektora budowlanego.

Doświadczenie:

Swoje pierwsze doświadczenie zdobywała w zespole banking & finance jednej z międzynarodowych kancelarii w Warszawie oraz kancelarii radcy prawnego. Odbywała również staże w instytucjach międzynarodowych: Radzie Europy i Parlamencie Europejskim. Obecnie reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, International Arbitration Association, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan oraz w postępowaniach arbitrażowych ad hoc. Występuje również w roli sekretarza administracyjnego polskich i zagranicznych trybunałów arbitrażowych.

Uczestniczka i laureatka międzynarodowych konkursów typu moot court z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz arbitrażu gospodarczego, w których obecnie występuje w roli arbitra. Autorka publikacji z zakresu arbitrażu, prawa zobowiązań oraz prawa porównawczego.

W ramach projektów pro bono współpracuje z Fundacją „Po Drugie” oraz prowadzi lekcje prawa dla uczniów warszawskich liceów organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

W kancelarii GESSEL od 2015 roku.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy WPiA UMK oraz Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Uniwersytetem w Kolonii. W ramach stypendium DAAD odbyła kurs Juristische Fachterminologie – Einführung in das deutsche Recht w Hochschule Bremen. W 2018 roku została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W maju 2018 roku wszczęty został jej przewód doktorski, w ramach którego przygotowuje rozprawę pt. „Prawna efektywność koncepcji skargi pauliańskiej w prawie polskim i niemieckim”.

Znajomość języków obcych:
Angielski, niemiecki, francuski.