Karol Sokół

Karol Sokół

Managing associate
adwokat

Transakcje fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym

Doświadczenie

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym i publicznym oraz strukturyzowaniu transakcji, bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, prawnych aspektach finasowania przedsiębiorców, w tym umów kredytowych i warunków emisji obligacji w ramach ofert prywatnych, oraz zagadnieniach z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Doradza na każdym etapie transakcji fuzji i przejęć.  

Jego doświadczenie obejmuje współpracę z wieloma funduszami private equity oraz venture capital. Doradzał wielu przedsiębiorcom w transakcjach zarówno po stronie kupującego i sprzedającego w ramach share deal oraz asset deal, uczestniczył w wielu procesach restrukturyzacyjnych. Przeprowadził kilkadziesiąt transakcji M&A o wartościach od kilku milionów złotych do ponad pół miliarda złotych. Prowadził negocjacje w najbardziej wymagających i skomplikowanych procesach transakcyjnych. Przygotował i wdrożył liczne struktury transakcyjne zapewniając najlepsze rozwiązania, w szczególności dla sprzedających przedsiębiorców. Uczestniczy w restrukturyzacjach grup kapitałowych, w tym wykupie wierzytelności bankowych i transakcjach wykupów lewarowanych. Uczestniczył w szeregu procesów ubezpieczeń odpowiedzialności z tytułu representations and warranties.

Z Kancelarią GESSEL związany od 2010 roku.

Członkostwo

  • członek Rady Nadzorczej Krosno Glass S.A. (od 2019 roku)
  • członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2015 roku)

Rekomendacje

  • w 2018 i 2019 roku rekomendowany przez IFLR 1000 w kategorii M&A

  

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011)
  • Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz brytyjską fundację Juris Angliae Scientia Ltd. (2012)
  • Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizowanego we współpracy z University of Florida Levin College of Law (2010)
  • Kursie Mediacji i Negocjacji organizowanym przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009)

Znajomość języków obcych

  • angielski

Przykładowe transakcje