Karol Sokół

Karol Sokół

Managing associate
adwokat

Transakcje fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym

Specjalizacja:
Transakcje fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym i publicznym oraz strukturyzowania transakcji, bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego, prawne aspekty finasowania przedsiębiorców, w tym umów kredytowych i warunków emisji obligacji w ramach ofert prywatnych, oraz zagadnieniach z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Doradza na każdym etapie transakcji fuzji i przejęć.  

Doświadczenie:
Jego doświadczenie obejmuje współpracę z wieloma funduszami private equity oraz venture capital. Doradzał wielu przedsiębiorcom w transakcjach zarówno po stronie kupującego i sprzedającego w ramach share deal oraz asset deal, uczestniczył w wielu procesach restrukturyzacyjnych. Przeprowadził kilkadziesiąt transakcji M&A o wartościach od kilku milionów złotych do ponad pół miliarda złotych. Prowadził negocjacje w najbardziej wymagających i skomplikowanych procesach transakcyjnych. Przygotował i wdrożył liczne struktury transakcyjne zapewniając najlepsze rozwiązania, w szczególności dla sprzedających przedsiębiorców. Uczestniczy w restrukturyzacjach grup kapitałowych, w tym wykupie wierzytelności bankowych i transakcjach wykupów lewarowanych. Uczestniczył w szeregu procesów ubezpieczeń odpowiedzialności z tytułu representations and warranties. Z Kancelarią GESSEL związany od 2010 roku.

Rekomendacje:

W 2018 roku rekomendowany przez IFLR 1000 w kategorii M&A.

Wykształcenie:
Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizowanego we współpracy z University of Florida Levin College of Law (2010) oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz brytyjską fundację Juris Angliae Scientia Ltd. (2012). Brał udział w kursie Mediacji i Negocjacji organizowanym przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009).

Znajomość języków obcych:
Angielski.

Przykładowe transakcje: