Karol Sokół

Karol Sokół

Partner
adwokat

Fuzje i przejęcia (M&A)

Doświadczenie

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), w tym sprzedaży przedsiębiorstw oraz  udziałów i akcji na rynku niepublicznym i publicznym oraz strukturyzowaniu transakcji. Doradza również w projektach finasowania, w tym umowach kredytowych i warunkach emisji obligacji w ramach ofert prywatnych, oraz zagadnieniach z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Współpracuje zarówno z polskim bankami jaki i bankami z pozostałych państw Europy. Doradza na każdym etapie transakcji fuzji i przejęć.

Jego doświadczenie obejmuje współpracę z wieloma funduszami private equity oraz venture capital. Doradza polskim przedsiębiorcom jak również spółkom zagranicznym, w tym z Afryki i Azji. Doradza zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej, jednocześnie wspierając klientów w negocjacjach umów wspólników.  Prowadzi negocjacje w najbardziej wymagających i skomplikowanych procesach transakcyjnych. Uczestniczy w restrukturyzacjach grup kapitałowych, w tym wykupie wierzytelności bankowych i transakcjach wykupów lewarowanych, jak i również w szeregu procesów ubezpieczeń odpowiedzialności z tytułu representations and warranties.

Z Kancelarią GESSEL związany od 2010 roku.

Członkostwo

  • członek Rady Nadzorczej Krosno Glass S.A. (od 2019 roku)
  • członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2015 roku)

Rekomendacje

  • w latach 2018-2020 roku rekomendowany przez IFLR 1000 w kategorii M&A oraz w latach 2021-2022 rekomendowany przez Legal500. 

Logo IFLR1000  

Legal 500 EMEAlogo reco l 

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011)
  • Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz brytyjską fundację Juris Angliae Scientia Ltd. (2012)
  • Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizowanego we współpracy z University of Florida Levin College of Law (2010)
  • Kursie Mediacji i Negocjacji organizowanym przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009)

Znajomość języków obcych

  • angielski

Przykładowe transakcje

ma tomb pol 1  ma_tomb_pol1  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje