Karol Sokół

Karol Sokół

Partner
adwokat

Fuzje i przejęcia (M&A)

Doświadczenie

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), w tym sprzedaży przedsiębiorstw oraz  udziałów i akcji na rynku niepublicznym i publicznym oraz strukturyzowaniu transakcji. Doradza również w projektach finasowania, w tym umowach kredytowych i warunkach emisji obligacji w ramach ofert prywatnych, oraz zagadnieniach z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Współpracuje zarówno z polskim bankami jaki i bankami z pozostałych państw Europy. Doradza na każdym etapie transakcji fuzji i przejęć.

Jego doświadczenie obejmuje współpracę z wieloma funduszami private equity oraz venture capital. Doradza polskim przedsiębiorcom jak również spółkom zagranicznym, w tym z Afryki i Azji. Doradza zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej, jednocześnie wspierając klientów w negocjacjach umów wspólników.  Prowadzi negocjacje w najbardziej wymagających i skomplikowanych procesach transakcyjnych. Uczestniczy w restrukturyzacjach grup kapitałowych, w tym wykupie wierzytelności bankowych i transakcjach wykupów lewarowanych, jak i również w szeregu procesów ubezpieczeń odpowiedzialności z tytułu representations and warranties.

Z Kancelarią GESSEL związany od 2010 roku.

Członkostwo

  • członek Rady Nadzorczej Krosno Glass S.A. (od 2019 roku)
  • członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2015 roku)

Rekomendacje

  • w latach 2018-2020 roku rekomendowany przez IFLR 1000 w kategorii M&A oraz w latach 2021-2022 rekomendowany przez Legal500. 

Logo IFLR1000  

Legal 500 EMEAlogo reco l 

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011)
  • Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz brytyjską fundację Juris Angliae Scientia Ltd. (2012)
  • Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizowanego we współpracy z University of Florida Levin College of Law (2010)
  • Kursie Mediacji i Negocjacji organizowanym przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009)

Znajomość języków obcych

  • angielski

Przykładowe transakcje

 

ma tomb pol 1121364  ma tomb pol 1  ma_tomb_pol1  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcje