Karolina Krzal-Kwiatkowska

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Starszy prawnik
adwokat

Transakcje fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym

Specjalizacja:
Transakcje fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, prawo konkurencji oraz bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego. Przeprowadza analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych.

Doświadczenie:
Uczestniczy w realizacji transakcji fuzji i przejęć na rynku niepublicznym z udziałem krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, współpracując z funduszami private equity i venture capital. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności przeprowadzanie analiz prawnych due diligence, przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej oraz prowadzenie postępowań przed Prezesem UOKIK w sprawach kontroli koncentracji, w tym przygotowanie zgłoszeń zamiaru koncentracji.

Posiada również doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców obejmującej w szczególności doradztwo korporacyjne, przygotowywanie dokumentacji związanej z procesami restrukturyzacyjnymi, opracowywanie programów opcji menedżerskich, a także opracowywanie i opiniowanie umów handlowych, w tym pod kątem zgodności z prawem konkurencji. Doradza w kwestiach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, m.in. w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. Uczestniczyła także w Klinice Prawa działającej przy Uniwersytecie Warszawskim.

W kancelarii GESSEL od 2011 roku.

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowane we współpracy z University of Florida Levin College of Law.

W 2017 roku wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Znajomość języków obcych:
Angielski.

Przykładowe transakcje: