Karolina Buchta

Senior Associate
Adwokat

Spory finansowe


Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, w szczególności prowadzonych na rzecz instytucji rynku finansowego.

Języki:

BIO

Karolina specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego z udziałem instytucji rynku finansowego.

Szczególne miejsce w jej praktyce zajmują spory dotyczące kredytów złotowych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR oraz kredytów powiązanych z walutami obcymi.

Posiada ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała w warszawskich oraz szczecińskich kancelariach adwokackich zajmujących się doradztwem prawnym zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców, prowadzeniem sporów sądowych w zakresie postępowań cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych.

News
& Insights

07.06.2023

Gratulujemy zdanych egzaminów zawodowych!

Dziesięciu naszych prawników zdało swoje egzaminy zawodowe! Radcami prawnymi zostali: Magdalena Mirkowska Erazm Dutkiewicz Maciej Kowalski Agnieszka Kuchn...

Aktualności
Gratulujemy zdanych egzaminów zawodowych!
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2019)
  • Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2022)
  • Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów dla Prawników w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2022)