Krzysztof Kaczor

Senior Associate
Adwokat

Prawo karne gospodarcze | Procesy sądowe | Projekty specjalne / risk & support

Pasjonat prawa karnego i specjalista w tej dziedzinie – adwokat do zadań specjalnych. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się głównie na sprawach o charakterze karno-gospodarczym i karno – skarbowym. Od 7 lat regularnie reprezentuje klientów przed organami prokuratorskimi oraz sądami powszechnymi. W swojej codziennej pracy zawsze opiera się na wszechstronnej analizie wszystkich możliwych scenariuszy w celu przygotowania najlepszej strategii działania z uwzględnieniem indywidualnego charakteru sprawy.

28. Krzysztof Kaczor 772x1158

Języki: en de

BIO

Krzysztof posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji podmiotów gospodarczych oraz kadry menedżerskiej w postępowaniach karno-gospodarczych i karno-skarbowych.

Doradza i reprezentuje przedsiębiorców w skomplikowanych sprawach na styku prawa karnego i cywilnego, jako obrońca i pełnomocnik, występuje również jako obrońca członków kadry zarządzającej w sprawach karno-skarbowych na wszystkich etapach postępowania.

Wspiera również klientów Kancelarii w postępowaniach cywilnych i gospodarczych oraz w sporach na tle realizacji kontraktów handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw z obszaru IT oraz sporów po-transakcyjnych świadcząc w tym zakresie kompleksowe usługi, począwszy od analizy prawnej i przeciwdziałania ryzyka wystąpienia sporu, etapu przed-procesowego, kończąc na reprezentacji przed sądem powszechnym.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych polskich kancelariach adwokackich gdzie zajmował się głównie prowadzeniem spraw karnych o zróżnicowanej tematyce oraz prowadził spory cywilne i gospodarcze zarówno pomiędzy przedsiębiorcami jak i osobami fizycznymi.

Krzysztof posiada również doświadczenie w dziale prawnym międzynarodowej spółki konsultingowej zajmującej się wdrożeniami systemów IT dla branży finansowej, w której zajmował się bieżącą obsługą działów biznesowych i wewnętrznych spółki oraz szeroko rozumianym compliance – przez co sam niekiedy żartobliwie określa się mianem general practitioner.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Prawo karne, karne gospodarcze i karno-skarbowe

 • Reprezentował w charakterze obrońcy uczestników pokojowych manifestacji przed Sejmem RP w 2017 r. oraz uczestników kontr- miesięcznic Smoleńskich 2018 r.
 • Reprezentował oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej kredyty
 • Reprezentował podmioty gospodarcze w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w sprawie nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia mienia przez prezesa spółki
 • Reprezentował oskarżonego przed Sądem Najwyższym w sprawie ze skargi nadzwyczajnej prokuratora generalnego
 • Reprezentował dużą spółkę w charakterze strony zainteresowanej w sprawie wynikłej na tle skomplikowanego sporu cywilnego
 • Reprezentował spółkę w charakterze strony w wielowątkowej międzynarodowej sprawie karnej wynikłej na tle skomplikowanego sporu cywilnego
 • Reprezentował przed sądami powszechnymi członków organów zarządzających spółek w sprawach karno-skarbowych
 • Reprezentował podmiot finansowy w charakterze pokrzywdzonego w postępowaniu karnym dotyczącym doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie przekraczającej 200 mln zł oraz licznych oszustw finansowych

Sprawy cywilne i gospodarcze

 • Reprezentował klienta w charakterze Powoda w sporze wynikłym na gruncie umowy na wdrożenie projektu IT – wartość przedmiotu sporu – ponad 4 mln zł.
 • Reprezentował klienta po stronie Pozwanego w sporze po transakcyjnym o ustalenie nieważności umowy sprzedaży wierzytelności o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 4 mln zł w sprawie zakończonej ugodą – zgodnie z interesem Klienta
 • Przygotowywał skargę kasacyjną po stronie Powodów w sprawie sporu dotyczącego wypłaty odpraw w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego u pracodawcy – skarga przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy
 • Reprezentował w charakterze pełnomocnika pozwanych w wielowątkowym i medialnym sporze pracowniczym

Spory dot. wykonania umów zawartych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych

 • Reprezentował wykonawcę w sprawie obniżenia rażąco wygórowanej kary umownej w wysokości przekraczającej 1 milion złotych
 • Reprezentował wykonawcę w sprawie braku zapłaty za dostawę towarów w ramach zamówienia publicznego

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia podyplomowe prawa karnego skarbowego i gospodarczego (2022)
 • Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2018), egzamin adwokacki złożony w 2019 r.
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2015)