Krzysztof Kaczor

Krzysztof Kaczor

Starszy prawnik
adwokat

postępowania sądowe, prawo karne

Doświadczenie

Posiada doświadczenie w zakresie postępowań sądowych (ze szczególnym uwzględnieniem postępowań gospodarczych i karnych) oraz kompleksowej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów w skomplikowanych sprawach, w tym m.in. w sporach budowlanych, związanych z kontraktami IT oraz w postępowaniach karnych, w tym również white-collar crimes – na każdym etapie postępowania. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych polskich kancelariach adwokackich oraz dziale prawnym międzynarodowej spółki konsultingowej zajmującej się wdrożeniami systemów IT dla branży finansowej.

W Kancelarii GESSEL od 2020 r.

Członkostwo

 • członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2019 roku)

Wykształcenie

 • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2015)

Znajomość języków obcych

 • angielski (pełna biegłość zawodowa)
 • niemiecki (podstawowy)

 

Prawo karne i karne gospodarcze

 • Reprezentacja w charakterze obrońcy uczestników pokojowych manifestacji przed Sejmem RP w 2017 r. oraz uczestników kontr- miesięcznic Smoleńskich 2018 r. 
 • Reprezentacja oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej kredyty 
 • Reprezentacja podmiotów gospodarczych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w sprawie nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia mienia przez prezesa spółki 
 • Reprezentacja oskarżonego przed Sądem Najwyższym w sprawie ze skargi nadzwyczajnej prokuratora generalnego

 

Spory dot. wykonania umów zawartych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych

 • Reprezentacja wykonawcy w sprawie obniżenia rażąco wygórowanej kary umownej w wysokości przekraczającej 1 milion złotych
 • Reprezentacja wykonawcy w sprawie braku zapłaty za dostawę towarów w ramach zamówienia publicznego

 

Inne sprawy z zakresu prawa cywilnego

 • Sporządzenie skargi kasacyjnej w sprawie sporu dotyczącego wypłaty odpraw w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego u pracodawcy – skarga przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy
 • Reprezentacja klienta w skomplikowanym sporze dotyczącym naruszenia obowiązków przez pracowników