Leszek Koziorowski

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe

Jego działalność zawodowa koncentruje się na doradztwie korporacyjnym dla spółek publicznych, publicznych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spółek handlowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Doradzał z sukcesami w licznych sporach korporacyjnych. Jest specjalistą w zakresie relacji korporacyjnych w spółkach publicznych i funkcjonowaniu organów spółek publicznych, a także w komunikacji spółek publicznych z rynkiem, w tym wykonywaniu obowiązków informacyjnych.

Języki:

BIO

Leszek od 1999 roku pracuje, a od 2002 roku pozostaje partnerem, w kancelarii GESSEL. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z polskim rynkiem kapitałowym. Początkowo pracował w Komisji Papierów Wartościowych. W czasie pracy w Komisji Papierów Wartościowych piastował także stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych.

Od 2013 roku jest członkiem Komitetu Ładu Korporacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jednym ze współtwórców Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016 oraz najnowszych – 2021. Był członkiem licznych rad nadzorczych, w tym wielokrotnie ich przewodniczącym. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A.

Leszek Koziorowski jest rekomendowany i wyróżniany w licznych rankingach kancelarii prawnych, w tym w od pierwszej edycji rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Ponadto pochwalić się może wskazaniami „Chambers Global” oraz „Chambers Europe. Europe’s Leading Lawyers for Business”, który wymienia go w gronie liderów dziedziny rynku kapitałowego, określając go mianem utalentowanego i szanowanego prawnika – zdecydowanie należącego do elity.
Autor licznych publikacji poświęconych rynkowi kapitałowemu. Jego artykuły i felietony ukazywały się m. in. w „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Prawie Papierów Wartościowych”, „Radcy Prawnym”, „Rynku Kapitałowym”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Giełdy Parkiet” i „Dzienniku”.

Oprócz zawodowych zainteresowań papierami wartościowymi, Leszek Koziorowski kolekcjonuje historyczne papiery wartościowe, a swoje zainteresowania historią gospodarki, a w szczególności rynku kapitałowego, rozwija poprzez działalność w Stowarzyszeniu Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, pełniąc funkcję prezesa od 2009 roku. Pozostaje także redaktorem naczelnym Rocznika Historii Papierów Wartościowych i autorem licznych artykułów poświęconych historii papierów wartościowych. Jako pierwszy opisał historyczne polskie akcje w dwutomowym „Katalogu spółek akcyjnych Polski międzywojennej i akcji emitowanych przez te spółki”

Doświadczenie

Wybrane projekty

 • Doradzał przy wtórnej ofercie publicznej akcji z prawem poboru i dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW – Polwax S.A.
 • Doradzał przy programie emisji obligacji i przeprowadz ofertę publiczną w związku z emisją obligacji serii A i B – Benefit Systems S.A.
 • Prowadził alians strategiczny pomiędzy Nets a operatorem serwisu Przelewy24
 • Przeprowadził wdrożenie MIFID II dla Platformy Kup Fundusz S.A.
 • Przeprowadził przymusowy wykup i delisting spółki LUX MED
 • Przeprowadził wdrożenie MIFID II dla Vestor Dom Maklerski
 • Doradzał przy prospekcie emisyjnym Kredyt Inkaso S.A. w związku z ofertą publiczną oraz programem emisji obligacji
 • Doradzał przy pierwszej ofercie publicznej akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
 • Opracował memorandum informacyjne akcji serii „F” Mangata Holding (podlegające zatwierdzeniprzez KNF)
 • Doradzał przy prospekcie emisyjnym oraz przeniesieniu akcji APS Energia S.A. z NewConnect na GPW
 • Przeprowadził scalenie akcji Polimex-Mostostal S.A. o wartości 173,24 mln PLN
 • Doradzał przy prospekcie emisyjnym akcji serii „R” Polimex-Mostostal S.A. (wartość: 114,5 mln PLN)
 • Doradzał przy pierwszej ofercie publicznej akcji spółki Polwax S.A.
 • Doradzał przy pierwszej ofercie publicznej akcji spółki Skarbiec Holding S.A.
 • Doradzał przy pierwszej ofercie publicznej akcji spółki Vigo System S.A.
 • Doradzał prawnie Kredyt Inkaso S.A. w zakresie sporów korporacyjnych
 • Doradzał prawnie w zakresie zmian w akcjonariacie KDPW S.A. w związku ze sporem korporacyjnym
 • Doradzał prawnie w sporach korporacyjnych pomiędzy akcjonariuszami Netii S.A.
 • Doradzał prawnie w związku ze sporami korporacyjnymi przy łączeniu spółek Polimex S.A. i Mostostal Siedlce S.A.
 • Doradzał prawnie w sporach korporacyjnych w spółce Mostostal Export S.A.

 

News
& Insights

22.06.2023

4 nagrody dla GESSEL w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2023 dziennika Rzeczpospolita

21 RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH 2023 dziennika Rzeczpospolita przyniósł nam 4 nagrody i ogromną dumę z osiągnięć wielu osób, które tworzą kancelarię GESSEL. W ogólnej...

Aktualności
4 nagrody dla GESSEL w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2023 dziennika Rzeczpospolita

19.04.2023

Znamy wyniki LEGAL 500 2023!

Corocznie (od 2006 roku) jesteśmy niezmiennie rekomendowani w rankingu Legal 500. W 2023 roku wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Reso...

Aktualności
Znamy wyniki LEGAL 500 2023!

17.03.2023

Zostaliśmy wyróżnieni w rankingu Chambers Europe 2023!

Chambers and Partners ogłosił wyniki rankingu Europe 2022. W tym roku nasz zespół umocnił swoją pozycję w Band 1 w kategorii Corporate/M&A: Mid-Market! Oprócz tego ...

Aktualności
Zostaliśmy wyróżnieni w rankingu Chambers Europe 2023!

27.04.2022

Nadchodzące zmiany w regulacjach w zakresie wezwań na akcje spółek publicznych

Zasadniczą zmianą w tym zakresie jest likwidacja wynikających z przepisów art. 73 i 74 Ustawy obowiązków ogłaszania Wezwania - zarówno następczego, jak i uprzedniego - d...

Aktualności
Nadchodzące zmiany w regulacjach w zakresie wezwań na akcje spółek publicznych
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1994 r.)
 • Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (1998 r.)

Nagrody

Publikacje naukowe