Ludwik Żukowski

Of Counsel
Radca prawny

Prawo korporacyjne

Od ponad 30 lat doradza spółkom - inwestującym i operującym na rynku hotelarskim i organizacjom sportowym w kraju i zagranicą, prowadzi wykłady i szkolenia dla prawników obsługujących podmioty z sektora sportu i rekreacji.

3. Ludwik Zukowski 772x1158

Języki: en

BIO

Ludwik rozpoczął stałą współpracę z GESSEL w 2017 roku. Przedtem od 1996 roku prowadził swą Kancelarię pod firmą Żukowski i Partner. Specjalizuje się w prawnej obsłudze inwestycji komercyjnych a w szczególności hotelarskich i turystycznych na polskim rynku. Te transakcje odbywały się zarówno na majątku rzeczowym jak na akcjach i udziałach spółek.

Jest współautorem wielu regulaminów i instrukcji operacyjnych dla pracowników hoteli oraz stowarzyszeń sportowych.
Działa jako polski konsultant MNiSW w UE przy tworzeniu aktów prawa europejskiego dla systemów uznawania kwalifikacji zawodowych .

Od 2015 roku specjalizuje się w budowaniu systemów walidacji kwalifikacji zawodowych w sporcie oparty o EQF (w Polsce – Polska Rama Kwalifikacji) i kieruje zespołami opisującymi te kwalifikacje dla różnych dyscyplin.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Wybrane projekty

 • Obsługiwał  wraz ze swym  zespołem eksperckim restrukturyzacje majątku największych podmiotów  hotelarskich na polskim rynku (ORBIS, ACCOR, Louvre Hotel Groupe, Hotele de Silva)
 • Doradzał polskim związkom sportowym i stowarzyszeniom zawodowym  instruktorów i trenerów ( w szczególności SITN PZN ) w sprawach stautowych i regulaminowych
 • Obsługiwał Instytut Sportu we wszystkich projektach zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1970)
 • Ukończone z nagrodą rektorską i nagrodą za najlepszą w Polsce pracę magisterską z zakresu prawa autorskiego  (ZAiKS)
 • Aplikacja sądowa (1973)
 • Egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (1976), wpis na listę  adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie (2015)
 • Kurs : European Coach Developer (2019)

Funkcje w organizacjach międzynarodowych i sądach arbitrażowych:

 • Prezydent SKILEX INTERNATIONAL – 2000 – 2006
 • Arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl – 1998 -2017
 • Arbiter w Komisji Prawa Autorskiego  przy MKiS – 2006 2014
 • Arbiter – SA Lewiatan