Ludwik Żukowski

Ludwik Żukowski

Of counsel
radca prawny

prawo sportowe

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie sportowym oraz w obsłudze inwestycji komercyjnych w Polsce oraz w prawie autorskim i ochronie dóbr osobistych. Doradza m.in. przy projektach wielkich multifunkcyjnych centrów handlowo-usługowych i developerskich projektach osiedli mieszkaniowych oraz przy projektach stacji turystycznych. Jest twórcą wielu wzorów umów funkcjonujących w obrocie prawami autorskimi w szczególności pomiędzy wydawcami prasy i producentami a-v a autorami utworów audiowizualnych i dystrybutorami.

Tworzy projekty rozwiązań dotyczących dóbr osobistych i praw majątkowych sportowców w szczególności w relacjach z klubami i federacjami sportowymi (polskimi związkami sportowymi).

Od 1990 roku prowadził kancelarię specjalizującą się miedzy innymi w inwestycjach komercyjnych, w ochronie własności intelektualnej i ochronie dóbr osobistych. Był wykładowcą prawa spółek na aplikacji sądowej i radcowskiej. Jest czynnym wykładowcą prawa sportowego i prawa autorskiego. Uczestniczył w wielu kongresach, seminariach i szkoleniach w kraju i za granicą jako panelista.

Był Prezydentem Światowego Stowarzyszenia Prawników SKILEX International w latach 2000 – 2006 . Działając od ponad 15 lat w ciałach i organizacjach związanych z ruchem olimpijskim był doradcą prawnym i członkiem Komitetu Kandydatury Olimpijskiej Zakopane 2006, członkiem Państwowej Rady ds. Inwestycji Sportowych przy UKFiS 1994 – 2002. Od 2006 jest arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL oraz arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN.

Pełnił rolę animatora i inicjatora jako założyciel Izby Wydawców Prasy oraz Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) oraz przewodniczy Sądowi Koleżeńskiemu tej organizacji od momentu powstania w 1994 roku. W 2015 powołany na kolejną kadencję arbitra Komisji Prawa Autorskiego przy MKiDN.

Był przewodniczącym Rad Nadzorczych takich firm jak : Polska Grupa INTERIM (Wyd.Twój Styl, Elle), ARNO-EKO S.A., SUN RESORT oraz członkiem Rad Nadzorczych: ORBIS S.A., Wyd. Artystyczne i Filmowe (WAiF), PH Majewicz, VOTUM.

Pasjonat i znawca narciarstwa. Posiada wiele medali i odznaczeń za zasługi dla rozwoju narciarstwa na świecie.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
  • wpisany na listę radców prawnych i adwokatów