Maciej Kowalski

Maciej Kowalski

Prawnik

PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO, POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz w postępowaniach sądowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej współpracując w sprawach cywilnych, w których Prokuratoria Generalna wykonywała zastępstwo procesowe Skarbu Państwa (m.in. w postępowaniach grupowych, sprawach związanych z odpowiedzialnością za wykonywanie władzy publicznej, sprawach z elementem obcym).

W toku studiów świadczył nieodpłatną pomoc prawną dla osób niezamożnych w ramach studenckiego punktu porad prawnych Kliniki Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.  

W Kancelarii GESSEL od czerwca 2021 roku.

Wykształcenie

  • Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2019)
  • Absolwent studiów podyplomowych „Szkoła Prawa Francuskiego” organizowanych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy z Université François Rabelais de Tours
  • Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (w 2020 r. wpisany na listę aplikantów radcowskich)

Nagrody i wyróżnienia

  • List gratulacyjny Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie za uzyskanie wyróżniającego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

Znajomość języków obcych

  • francuski
  • angielski