Maciej Michalak

Senior Associate
Adwokat

Procesy sądowe | Projekty specjalne / risk & support

Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych postępowań spornych, działa we wszystkich fazach sporu. Jest bardzo sprawnym negocjatorem, skoncentrowanym na poszukiwaniu jak najbardziej efektywnych rozwiązań dla klientów.

13. Maciej Michalak 772x1158

Języki: en

BIO

Maciej specjalizuje się w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Jest doświadczonym negocjatorem, stawiającym zawsze na pierwszym miejscu interes klientów.

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych z zakresu prawa gospodarczego, prawa nieruchomości, prawa spółek. Działa również w postępowaniu karnym jako obrońca, pełnomocnik pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając m.in. podmiotom z sektora budowlanego, automotive, wydobywczego, gospodarki odpadami oraz IT.

Maciej doradza klientom na wszystkich etapach sporu. Aktywnie poszukuje możliwości polubownego zakończenia sporu na jego wczesnym etapie, przygotowuje oraz wdraża kompleksową strategię procesową od pierwszych czynności w sprawie, aż do wykonania zapadłego orzeczenia.

Posiada również doświadczenie w reprezentacji klientów w toku negocjacji handlowych, dotyczących warunków transakcji share deal oraz asset deal. Przygotowuje projekty złożonych umów oraz dokumentów transakcyjnych.
Przed dołączeniem w listopadzie 2022 roku do GESSEL pracował w renomowanej butikowej kancelarii adwokackiej w Krakowie, a także w wiodącej kancelarii prawnej w Katowicach. W 2016 roku pracował w Komisji Europejskiej w Brukseli – w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP.

Maciej jest adwokatem od 2018 roku.

"Aktywnie poszukuję możliwości polubownego zakończenia sporu na jego wczesnym etapie, przygotowuję oraz wdrażam kompleksową strategię procesową od pierwszych czynności w sprawie, aż do wykonania zapadłego orzeczenia"

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Spory gospodarcze

 • Doradzał wiodącemu deweloperowi w złożonej sprawie odszkodowawczej, obejmującej roszczenia z tytułu umowy zbycia nieruchomości
 • Reprezentował inwestora w negocjacjach i sporach z właścicielem nieruchomości w sprawach roszczeń powstałych w związku z wykonaniem umowy o zastępstwo inwestycyjne w zakresie budowy i komercjalizacji znaczącej inwestycji biurowej
 • Reprezentował właściciela nieruchomości w skomplikowanej sprawie odszkodowawczej dotyczącej roszczeń właściciela z tytułu nacjonalizacji nieruchomości
 • Doradzał wiodącej spółce z sektora gospodarki odpadami w multidyscyplinarnej sprawie związanej z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego
 • Doradzał podmiotom z branży automotive w sporach obejmujących roszczenia z tytułu umów sprzedaży

Spory korporacyjne

 • Doradzał inwestorom w sporach związanych z roszczeniami wobec pozostałych wspólników z tytułu zobowiązań wynikających z umów inwestycyjnych
 • Doradzał pozostałym wspólnikom wiodącej spółki z sektora IT w negocjacjach obejmujących wyjście ze spółki jednego z głównych wspólników

Negocjacje

 • Negocjował umowę SPA oraz DMA dotyczącą jednej z największych inwestycji biurowych w południowej Polsce
 • Negocjował szereg umów najmu oraz dzierżawy, reprezentując zarówno najemców, jak i wynajmujących
 • Reprezentował klientów w pertraktacjach ugodowych, niejednokrotnie umożliwiając korzystne dla klientów zakończenie sporu na jego najwcześniejszym etapie

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2014)
 • Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Szkoła Prawa Amerykańskiego, organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z the Catholic University of America w Waszyngtonie (2013)
 • Studia podyplomowe z zakresu prawa ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2017)
 • Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej (od 2015)
 • Mediator w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (od 2021)