Maciej Trąbski

Maciej Trąbski

Starszy prawnik
radca prawny

Postępowania sądowe

Specjalizacja:
Postępowania sądowe i administracyjne, postępowania arbitrażowe. Jego praktyka obejmuje postępowania z zakresu prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Izbą Odwoławczą (w tym postępowań dalszych w ramach procedur odwoławczych przed sądami powszechnymi). Doradza Klientom w zakresie zgodności prowadzonej przez nich działalności z prawem ochrony konsumentów, prawem konkurencji oraz prawem zamówień publicznych.

Doświadczenie:
Doświadczenie zdobywał zarówno w gdańskim oddziale jednej z warszawskich kancelarii oraz w kancelarii prawnej w Gdyni, gdzie koordynował postępowania sądowe prowadzone przez kancelarię. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na rzecz podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Jednocześnie także prowadził działalność w zakresie edukacji adeptów prawa, w tym szkolenia dla studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego obejmujące praktyczne aspekty pracy prawnika.

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański oraz Chicago-Kent College of Law oraz the 2009 International Summer Trade Law Programme prowadzony przez CUA Columbus School of Law oraz Uniwersytet Jagielloński.

Znajomość języków obcych:
Angielski.