Magdalena Dudziec-Kośnik

Magdalena Dudziec-Kośnik

Of counsel
radca prawny

Bankowość i Finanse, M&A

Doświadczenie

Specjalizuje się w transakcjach bankowo-finansowych, w tym typu corporate finance, project finance, real estate finance oraz transakcjach obejmujących refinansowanie zadłużenia (zarówno po stronie instytucji finansowych, jak i po stronie kredytobiorców).

Doradza w projektach z zakresu restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.

Ma doświadczenie w doradztwie transakcyjnym związanym z emisją dłużnych papierów wartościowych. Uczestniczy w projektach M&A. Doradza w procesach transformacyjnych spółek.

Ma doświadczenie w bieżącej obsłudze działalności operacyjnej banku.

Od kilkunastu lat współpracuje z renomowanymi polskimi kancelariami.

Z Kancelarią GESSEL związana od kwietnia 2019 r.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Szkoła Prawa Brytyjskiego oraz Prawa Unii Europejskiej współorganizowana przez Uniwersytet Cambridge
  • studia podyplomowe Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego organizowane przez Szkołę Główną Handlową
  • wpisana na listę̨ radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 2008 roku

Znajomość języków obcych

  • angielski
  • włoski

zielone obligacje   dagat eco omicron 3  pgb    slajd71    naleczow zdroj