Magdalena Dudziec-Kośnik

Magdalena Dudziec-Kośnik

Of counsel
radca prawny

Prawo handlowe, cywilne i bankowe

Specjalizacja:

Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym i bankowym. Doradza w transakcjach pozyskania finansowania w ramach ofert prywatnych.  Doradza instytucjom finansowym, w tym bankom, w kwestiach ich działalności operacyjnej oraz w sprawach regulacji wewnętrznych.  Uczestniczy w projektach M&A. Doradza w procesach transformacyjnych, w tym w połączeniach i przekształceniach spółek. Prowadzi bieżąca obsługę spółek kapitałowych. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się również zagadnieniami prawnymi z obszaru nowych technologii.

Doświadczenie:

Od kilkunastu lat współpracuje z renomowanymi polskimi kancelariami. Jej doświadczenia zawodowe obejmują doradztwo na rzecz jednego z wiodących banków w Polsce w zakresie jego działalności operacyjnej. Doradza towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz funduszom inwestycyjnym. Doradza przedsiębiorcom w procesach transformacyjnych. Uczestniczyła w licznych prywatnych emisjach obligacji oraz procesach negocjacji umów kredytowych. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo prawne związane z wdrażaniem systemów IT, w tym w zakresie sporządzania i negocjowania umów wdrożeniowych, licencyjnych i serwisowych. Z Kancelarią GESSEL związana od kwietnia 2019 r.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła Szkołę Prawa Brytyjskiego oraz Prawa Unii Europejskiej współorganizowaną przez Uniwersytet Cambridge oraz studia podyplomowe Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego organizowane przez SGH. Wpisana na listę̨ radców prawnych w OIRP w Warszawie w 2008 roku.

Znajomość języków obcych:

Angielski, włoski.