Magdalena Szeplik

Magdalena Szeplik

Managing associate
adwokat

Prawo spółek, prawo rynku kapitałowego

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego.

W Kancelarii GESSEL zajmuje się głównie doradztwem związanym z publicznymi emisjami instrumentów finansowych, w szczególności pracując nad sporządzaniem prospektów oraz opiniując i negocjując umowy towarzyszące ofercie publicznej. Ponadto obsługuje spółki publiczne w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych przed KNF. Ponadto jest zaangażowana w projekty związane z emisją obligacji i tworzeniem programów motywacyjnych. Przeprowadza również analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych oraz doradza spółkom w bieżącej działalności w zakresie zagadnień korporacyjnych.

Doświadczenie zdobywała jako In-House Lawyer w spółkach prawa handlowego w Warszawie. 

W Kancelarii GESSEL od 2012 roku. 

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • kurs organizowany przez Warszawską Izbę Maklerów i Doradców przygotowujący do egzaminu na doradcę inwestycyjnego (2008)
  • wpisana na listę adwokatów w 2016 roku

Znajomość języków obcych

  • angielski
  • niemiecki