Magdalena Szeplik

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Jest doświadczoną prawniczką skupioną na obsłudze korporacyjnej i transakcyjnej spółek publicznych. Koncentruje się na doradztwie związanym z wypełnianiem obowiązków informacyjnych, w szczególności doradza w trakcie postepowań administracyjnych i karnych dotyczących Rozporządzenia MAR. Zajmuje się również kwestiami regulacyjnymi i wdrażaniem w spółkach zasad ładu korporacyjnego zgodnego z ideą ESG.

Języki:

BIO

Magda dołączyła do zespołu GESSEL w 2012 roku a w 2019 roku została Managing Associate.
Zajmuje się głównie doradztwem związanym z publicznymi emisjami akcji i obligacji, w szczególności pracując nad sporządzaniem prospektów oraz opiniując i negocjując umowy towarzyszące ofercie publicznej.

Koncentruje się również na doradztwie związanym z wypełnianiem obowiązków informacyjnych, w szczególności doradza w trakcie postepowań administracyjnych i karnych dotyczących Rozporządzenia MAR. Ponadto, Magda doradza spółkom w bieżącej działalności w zakresie zagadnień korporacyjnych i regulacyjnych, w szczególności wdrażaniem w spółkach zasad ładu korporacyjnego zgodnego z ideą ESG.

Poza działalnością stricte zawodową Magda współpracuje z Kołem Rynków Kapitałowych UW w ramach którego prowadzi wykłady dla studentów oraz prowadzi szkolenia w ramach innych instytucji. Angażuje się w opiniowanie inicjatyw ustawodawczych jak np. w konsultacje inicjowanych przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) dotyczących rewizji Rozporządzenia MAR.

Doświadczenie

Emisje i transakcje dotyczące papierów wartościowych

 • Program emisji obligacji (oferta publiczna) Cavatina Holding S.A. o wartości do 200 mln PLN
 • ABB akcji Pure Biologics S.A. o wartości 30 mln PLN
 • Oferta publiczna i przeniesienie notowań z ASO na GPW Bioceltix S.A. o wartości 4,2 mln PLN
 • IPO Komex S.A. (transakcja zawieszona)
 • Przeniesienie notowań z ASO na GPW Caspar Asset Management S.A.
 • IPO Expertsender S.A. (transakcja zawieszona)
 • IPO Cavatina Holding S.A. o wartości 187,5 mln PLN
 • IPO Bio Planet S.A. o wartości 10 mln PLN
 • IPO Vercom S.A. o wartości 225 mln PLN
 • Oferta publiczna i przeniesienie notowań z ASO na GPW Pure Biologics S.A. o wartości 54 mln PLN
 • SPO Polwax S.A. o wartości ponad 20 mln PLN
 • Program emisji obligacji (oferta publiczna) Benefit Systems S.A. o wartości do 100 mln PLN
 • ABB Enterprise Investors akcji X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. o wartości 111,2 mln PLN
 • IPO Data Walk o wartości 10 mln PLN
 • IPO 1C Entertainment S.A. (transakcja odwołana)
 • IPO R22 o wartości 91 mln PLN
 • IPO Exact Systems S.A. (transakcja odwołana)
 • Oferta publiczna i przeniesienie notowań z ASO na GPW Tower Investments S.A.o wartości 54 mln PLN
 • IPO Danwood Holding S.A. (transakcja odwołana)
 • IPO PBKM S.A. o wartości 54,4 mln PLN
 • Przeniesienie notowań z ASO na GPW APS Energia S.A.
 • IPO Zortrax S.A. (transakcja odwołana)
 • SPO Polimex Mostostal o wartości 114,5 mln PLN
 • IPO Polwax S.A. o wartości 57,3 mln PLN
 • SPO Harper Hygienics S.A. (transakcja odwołana)
 • IPO Skarbiec Holding S.A. o wartości 44,3 mln PLN
 • IPO Vigo System S.A. o wartości 53 mln PLN
 • Emisja obligacji WB Electronics S.A. o wartości 180 mln PLN

Rozporządzenie MAR, obowiązki informacyjne

 • Magda przeprowadzała szkolenia i doradzała w bieżącej działalności w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych lub przygotowywała kompleksowo politykę informacyjną w ramach prowadzonych transakcji dla: ABC Data S.A., Aegon PTE S.A., Alta S.A., Awbud S.A., Bio Planet S.A., Bioton S.A., BOŚ S.A., Cavatina Holding S.A., CD Projekt S.A., Comperia S.A., DataWalk S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A., Enterprise Investors, Erbud S.A., Gino Rossi S.A., Harper Hygienics S.A., Impel S.A., Kredyt Inkaso S.A., Larq S.A., Lentex S.A., mBank S.A., Magellan S.A., Medicalgorythmics S.A., Mennica Polska S.A., Miri Capital Management LLC, Murapol S.A., Nestmedic S.A., Nextbike S.A., Novita S.A., Onde S.A., Pekaes S.A., Polimex Mostostal S.A., Polnord S.A.  Protektor S.A., Pure Biologics S.A., R22 S.A., Skarbiec Holding S.A., Tesgas S.A., Vercom S.A., Workservice S.A., XTPL S.A;
 • Ponadto, Magda reprezentuje spółki i osoby fizyczne w postępowaniach administracyjnych i karnych dotyczących nadużyć na rynku i prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych.

Pozostałe doradztwo:

 • Przeprowadziła skup akcji własnych: Decora S.A., Erbud S.A., Onde S.A.
 • Przeprowadziła Scalenie akcji Polimex Mostostal S.A. o wartości 173,2 mln PLN
 • Świadczyła doradztwo przy przygotowaniu polityk wynagrodzeń dla wyższej kadry kierowniczej banku oraz TFI
 • Świadczy doradztwo przy przygotowaniu i wdrożeniu procedury sygnalistów, zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz polityki wynagrodzeń wymaganej przepisami ustawy o ofercie dla kilkunastu emitentów z branż IT, budowlanej, przemysłowej i usługowej

News
& Insights

23.12.2022

Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A.

Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A. oraz jej akcjonariuszom w przeprowadzeniu bezprospektowej oferty publicznej realizowanej w trybie przyspieszonej...

Case studies
Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A.

18.11.2022

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy kolejnej ofercie publicznych obligacji na 16,5 mln złotych

Cavatina Holding S.A. przeprowadziła ofertę publiczną obligacji serii P2022D o wartości ponad 16,5 mln zł, będącą już czwartą emisją dokonaną w ramach programu emisji do...

Case studies
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy kolejnej ofercie publicznych obligacji na 16,5 mln złotych

02.09.2022

Doradzaliśmy Caspar Asset Management S.A. w przygotowaniu do debiutu na rynku regulowanym GPW

Doradzaliśmy Caspar Asset Management S.A. w procesie kompleksowego przygotowania Spółki do dopuszczenia wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz przen...

Case studies
Doradzaliśmy Caspar Asset Management S.A. w przygotowaniu do debiutu na rynku regulowanym GPW

30.08.2022

Doradzaliśmy Bioceltix S.A. przy zmianie rynku notowań z NewConnect na rynek główny GPW

Doradzaliśmy Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej, przygotowaniu do debiutu na rynku regulowanym GPW oraz przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego ...

Case studies
Doradzaliśmy Bioceltix S.A. przy zmianie rynku notowań z NewConnect na rynek główny GPW
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Członkini Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2016 roku)
 • Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę inwestycyjnego organizowany przez Warszawską Izbę Maklerów i Doradców (2008)

Nagrody

Publikacje naukowe