Maja Frontczak

Maja Frontczak

Starszy prawnik
radca prawny

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Doświadczenie

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych oraz krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, Swiss Arbitration Centre, czy Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie). Jej praktyka obejmuje w szczególności spory o charakterze gospodarczym oraz postępowania dotyczące transakcji M&A.

Doświadczenie zdobywała w wiodących kancelariach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, w których reprezentowała klientów przed polskimi oraz zagranicznymi sądami i instytucjami (takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komisja Europejska, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej). Z sukcesem prowadziła postępowania sądowe z udziałem instytucji finansowych, w tym podmiotów bankowych, przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Występuje także w roli sekretarza administracyjnego trybunałów arbitrażowych.

W czasie aplikacji jej drużyna zajęła I miejsce w VII edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan – największego w Polsce konkursu typu moot court, w którym ponadto otrzymała nagrodę indywidualną dla Najlepszego Mówcy. Aktualnie od kilku lat bierze udział w organizacji konkursu, a także uczestniczy w charakterze arbitra w krajowych i międzynarodowych konkursach dla studentów i aplikantów. 

Jest liderem zespołu GESSEL for Climate, który podejmuje działania nakierowane na wprowadzenie postulatów ruchów klimatycznych do przestrzeni prawnej. Jest głównym pełnomocnikiem w postępowaniach sądowych, w których Kancelaria GESSEL reprezentuje Fundację ClientEarth występującą w imieniu pięciu obywateli Polski pozywających Skarb Państwa za przyczynianie się do kryzysu klimatycznego oraz wynikających z tego tytułu naruszeń ich praw.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • studia z zakresu prawa francuskiego oraz europejskiego w Centrum Prawa Francuskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, organizowane przy współpracy z Uniwersytetem w Poitiers
  • studia magisterskie na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie na kierunku Instrumentalistyka
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (radca prawny od 2019) 

Znajomość języków obcych

  • angielski
  • francuski

Nagrody i wyróżnienia

  • W 2018 roku jej drużyna zajęła I miejsce w VII edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan, w której przyznano jej również nagrodę indywidualną za zajęcie I miejsca w kategorii Najlepszy mówca.