Maja Frontczak

Counsel
Radca prawny

Arbitraż | Procesy sądowe

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Jest leaderką projektu Gessel for Climate, w ramach którego wytoczono pierwsze w Polsce obywatelskie pozwy klimatyczne. Jej praktyka obejmuje spory z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym handlu międzynarodowego.

14. Maja Frontczak 772x1158

Języki: en fr

BIO

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych oraz krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (w tym m.in. przed Sądem Arbitrażowym ICC, Swiss Arbitration Centre, czy Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie).

Doświadczenie zdobywała w wiodących kancelariach, w których reprezentowała klientów przed polskimi oraz zagranicznymi sądami i instytucjami (takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komisja Europejska, czy Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej). Z sukcesem prowadziła postępowania sądowe z udziałem instytucji finansowych, w tym podmiotów bankowych, przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Występuje także w roli sekretarza administracyjnego trybunałów arbitrażowych.

Jest liderką zespołu GESSEL for Climate, który wytoczył pierwsze obywatelskie pozwy klimatyczne związane z odpowiedzialnością za przyczynianie się do kryzysu klimatycznego.

Jest liderką zespołu GESSEL for Climate, który wytoczył pierwsze obywatelskie pozwy klimatyczne związane z odpowiedzialnością za przyczynianie się do kryzysu klimatycznego.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Postępowania arbitrażowe

 • Reprezentowała instytut badawczy w sporze z zagranicznym kontrahentem dotyczącym umowy o wykonanie badań laboratoryjnych przed Swiss Arbitration Centre (Genewa)
 • Reprezentowała spółkę z sektora IT w sporze z transakcji M&A przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Londyn)
 • Reprezentowała klientów w sporze dotyczącym prawidłowości przebiegu procedury expert determination przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)
 • Reprezentowała spółkę w sporze kontraktowym przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Wiedeń)
 • Reprezentowała spółkę z sektora finansowego w sporze z transakcji M&A przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)

Postępowania postarbitrażowe

 • Reprezentowała spółkę z branży FMCG w postępowaniach o stwierdzenie wykonalności oraz uchylenie wyroku wydanego w postępowaniu arbitrażowym ad hoc
 • Reprezentowała fundusz inwestycyjny w postępowaniu o uchylenie wyroku wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Postępowania sądowe

 • Reprezentowała banki w sporach dotyczących umów kredytu denominowanego do waluty obcej przed sądami powszechnymi oraz uzyskała korzystne dla klienta rozstrzygnięcie przed Sądem Najwyższym
 • Reprezentowała szpital w postępowaniu dotyczącym skuteczności wykonania prawa pierwokupu przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym
 • Reprezentowała zagranicznego przewoźnika lotniczego w sporze z pasażerami
 • Reprezentowała bank w postępowaniu grupowym wytoczonym przez organizację reprezentującą konsumentów
 • Reprezentowała klienta w postępowaniu o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwagi na konflikt pomiędzy wspólnikami i członkami zarządu
 • Reprezentowała towarzystwo funduszy inwestycyjnych w sporze z serwisem internetowym o naruszenie dóbr osobistych
 • Reprezentowała spółkę z branży GameDev w sporze dotyczącym najmu lokalu
 • Reprezentowała spółkę z sektora bankowego w sporze pracowniczym
 • Reprezentowała klienta z sektora finansowego w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
 • Reprezentowała spółkę zagraniczną w sporze z Komisją Nadzoru Finansowego prowadzonym przed sądem administracyjnym

News
& Insights

08.02.2024

Awanse w Kancelarii GESSEL!

Awanse w Kancelarii GESSEL! Z radością informujemy o tegorocznych awansach : na stanowisko managing associate awansowała Edyta Podgórska, stanowisko counsel o...

Aktualności
Awanse w Kancelarii GESSEL!

10.05.2023

Jednoosobowe składy sądów drugiej instancji niezgodne z prawem. Co dalej po uchwale Sądu Najwyższego

Obawa o sprawny przebieg postępowań, jeśli to ona miałaby stać za niezastosowaniem się do rozstrzygnięcia SN przez sądy odwoławcze, może paradoksalnie przedłużyć czas tr...

Publikacje
Jednoosobowe składy sądów drugiej instancji niezgodne z prawem. Co dalej po uchwale Sądu Najwyższego

19.04.2023

Znamy wyniki LEGAL 500 2023!

Corocznie (od 2006 roku) jesteśmy niezmiennie rekomendowani w rankingu Legal 500. W 2023 roku wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Reso...

Aktualności
Znamy wyniki LEGAL 500 2023!

06.04.2023

Arbitraż 3.0 | Sąd polubowny czy sąd powszechny?

Czy korzystniejsze jest, aby rozstrzygnięciem Twojej sprawy zajął się sąd polubowny, czy jednak preferowane będą sądy powszechne? Jak kształtują się koszty postępowania ...

Video
Arbitraż 3.0 | Sąd polubowny czy sąd powszechny?
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2015)
 • Studia z zakresu prawa francuskiego oraz europejskiego w Centrum Prawa Francuskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, organizowane przy współpracy z Uniwersytetem w Poitiers (2015)
 • Studia magisterskie na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie na kierunku Instrumentalistyka
 • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2018)

Nagrody

Publikacje naukowe