Maja Frontczak

Senior Associate
Radca prawny

Arbitraż | Procesy sądowe

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Jest leaderką projektu Gessel for Climate, w ramach którego wytoczono pierwsze w Polsce obywatelskie pozwy klimatyczne. Jej praktyka obejmuje spory z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym handlu międzynarodowego.

Języki:

BIO

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych oraz krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (w tym m.in. przed Sądem Arbitrażowym ICC, Swiss Arbitration Centre, czy Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie).

Doświadczenie zdobywała w wiodących kancelariach, w których reprezentowała klientów przed polskimi oraz zagranicznymi sądami i instytucjami (takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komisja Europejska, czy Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej). Z sukcesem prowadziła postępowania sądowe z udziałem instytucji finansowych, w tym podmiotów bankowych, przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Występuje także w roli sekretarza administracyjnego trybunałów arbitrażowych.

Jest liderką zespołu GESSEL for Climate, który wytoczył pierwsze obywatelskie pozwy klimatyczne związane z odpowiedzialnością za przyczynianie się do kryzysu klimatycznego.

Jest liderką zespołu GESSEL for Climate, który wytoczył pierwsze obywatelskie pozwy klimatyczne związane z odpowiedzialnością za przyczynianie się do kryzysu klimatycznego.

Doświadczenie

Postępowania arbitrażowe

 • Reprezentowała instytut badawczy w sporze z zagranicznym kontrahentem dotyczącym umowy o wykonanie badań laboratoryjnych przed Swiss Arbitration Centre (Genewa)
 • Reprezentowała spółkę z sektora IT w sporze z transakcji M&A przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Londyn)
 • Reprezentowała klientów w sporze dotyczącym prawidłowości przebiegu procedury expert determination przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)
 • Reprezentowała spółkę w sporze kontraktowym przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Wiedeń)
 • Reprezentowała spółkę z sektora finansowego w sporze z transakcji M&A przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)

Postępowania postarbitrażowe

 • Reprezentowała spółkę z branży FMCG w postępowaniach o stwierdzenie wykonalności oraz uchylenie wyroku wydanego w postępowaniu arbitrażowym ad hoc
 • Reprezentowała fundusz inwestycyjny w postępowaniu o uchylenie wyroku wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Postępowania sądowe

 • Reprezentowała banki w sporach dotyczących umów kredytu denominowanego do waluty obcej przed sądami powszechnymi oraz uzyskała korzystne dla klienta rozstrzygnięcie przed Sądem Najwyższym
 • Reprezentowała szpital w postępowaniu dotyczącym skuteczności wykonania prawa pierwokupu przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym
 • Reprezentowała zagranicznego przewoźnika lotniczego w sporze z pasażerami
 • Reprezentowała bank w postępowaniu grupowym wytoczonym przez organizację reprezentującą konsumentów
 • Reprezentowała klienta w postępowaniu o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwagi na konflikt pomiędzy wspólnikami i członkami zarządu
 • Reprezentowała towarzystwo funduszy inwestycyjnych w sporze z serwisem internetowym o naruszenie dóbr osobistych
 • Reprezentowała spółkę z branży GameDev w sporze dotyczącym najmu lokalu
 • Reprezentowała spółkę z sektora bankowego w sporze pracowniczym
 • Reprezentowała klienta z sektora finansowego w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
 • Reprezentowała spółkę zagraniczną w sporze z Komisją Nadzoru Finansowego prowadzonym przed sądem administracyjnym

News
& Insights

11.01.2023

Szkolenie „Realizowanie umów w obrocie międzynarodowym”

Wraz z Rzeczpospolitą zapraszamy 31 stycznia 2023 r. na szkolenie online kierowane do przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną i chcących poznać tajniki zawiera...

Aktualności
Szkolenie „Realizowanie umów w obrocie międzynarodowym”

09.11.2022

International Arbitration Comparative Guide

Joanna Kisielińska-Garncarek, Maja Frontczak oraz Barbara Tomczyk podzieliły się swoją wiedzą na temat polskiego prawa arbitrażowego, biorąc udział w tworzeniu przewodni...

Publikacje
International Arbitration Comparative Guide

11.05.2022

Pierwsza rozprawa dotycząca pozwów klimatycznych

W minioną środę przed Sądem Okręgowym w Łomży miała miejsce pierwsza rozprawa dotycząca pozwów klimatycznych, które razem z fundacją ClientEarth złożyliśmy przeciwko Ska...

Aktualności
Pierwsza rozprawa dotycząca pozwów klimatycznych
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2015)
 • Studia z zakresu prawa francuskiego oraz europejskiego w Centrum Prawa Francuskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, organizowane przy współpracy z Uniwersytetem w Poitiers (2015)
 • Studia magisterskie na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie na kierunku Instrumentalistyka
 • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2018)

Nagrody

Publikacje naukowe