Majka Rucińska

Majka Rucińska

Starszy prawnik

Fuzje i przejęcia

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz transakcjach fuzji i przejęć.

Doradza klientom korporacyjnym w szerokim spektrum spraw korporacyjnych, w tym w zakresie: krajowych, transgranicznych i globalnych fuzji, przejęć, restrukturyzacji grup kapitałowych oraz inwestycji kapitałowych.

Reprezentuje klientów zarówno w krajowych, jak i transgranicznych transakcjach nabycia, zbycia, fuzji i projektach typu joint venture. Koncentruje się na publicznych i prywatnych M&A oraz transakcjach finansowania korporacyjnego. Regularnie doradza również w kwestiach ładu korporacyjnego (corporate governance).

Doradza funduszom private equity w szerokim zakresie spraw, w tym m.in. dotyczących: przejęć prywatnych, podziałów, wspólnych inwestycji, transakcji konsorcjalnych, restrukturyzacji grup kapitałowych i kwestii korporacyjnych. Doradza również ich spółkom portfelowym w projektach przejęć i zbycia, restrukturyzacji, jak również w dziedzinie ogólnie rozumianego prawa gospodarczego.

Posiada doświadczenie transakcyjne w doradztwie na rzecz krajowych i międzynarodowych klientów zarówno po stronie kupującej, jak i sprzedającej. Jej praktyka obejmuje również transakcje na rynkach kapitałowych, w tym obowiązki informacyjne spółek publicznych notowanych na GPW, a także regulacje dotyczące zapobiegania nadużyciom na rynku. Ponadto, w toku transakcji M&A doradzała klientom w kwestiach regulacyjnych oraz uczestniczyła w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Przed dołączeniem do Kancelarii GESSEL w 2021 roku, pracowała dla wiodących, międzynarodowych kancelarii prawnych oraz w bankowości inwestycyjnej.

Wykształcenie

  • absolwent studiów doktoranckich z zakresu prawa w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (specjalizacja z zakresu prawa spółek, praca doktorska dotycząca corporate governance)
  • absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • absolwent studiów z zakresu finansów i rachunkowości oraz ekonomicznej analizy prawa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • ukończyła kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzony przez Uniwersytet Warszawski wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Florydy (University of Florida Levin College of Law)

Znajomość języków obcych

  • angielski
  • niemiecki

avallon