Małgorzata Wiśniewska

Małgorzata Wiśniewska

Starszy prawnik
radca prawny

Transakcje fuzji i przejęć (M&A)

Doświadczenie

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Przeprowadza analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych.

Uczestniczy w realizacji transakcji fuzji i przejęć na rynku niepublicznym z udziałem krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności przeprowadzanie analiz prawnych due diligence oraz przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej.

Posiada również doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców obejmującej w szczególności doradztwo korporacyjne na rzecz kluczowych podmiotów działających na rynku energetycznym.

Przez wiele lat zajmowała się prowadzeniem sporów sądowych w sprawach gospodarczych i handlowych oraz cywilnych, w tym w szczególności reprezentowała klientów w sporach korporacyjnych oraz w sporach pojawiających się w toku realizacji inwestycji budowlanych.

Doświadczenie zdobywała we wrocławskich oraz warszawskich kancelariach prawnych. Odbyła również staż w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w Wydziale Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W kancelarii GESSEL od 2017 roku.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2011)
  • podyplomowe studia Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2015)
  • wpisana na listę radców prawnych 

Znajomość języków obcych

  • angielski