Małgorzata Wiśniewska

Małgorzata Wiśniewska

Starszy prawnik
radca prawny

Transakcje fuzji i przejęć (M&A)

Doświadczenie

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym oraz prawie własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawie nowych technologii. Przeprowadza analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych.

Uczestniczy w realizacji transakcji fuzji i przejęć na rynku niepublicznym z udziałem krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Jej doświadczenie obejmuje przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej oraz przeprowadzanie analiz prawnych due diligence  w szczególności w zakresie zagadnień prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz na rzecz spółek tworzących innowacyjne technologie.

Posiada również doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców w tym także doradztwa korporacyjnego na rzecz kluczowych podmiotów działających na rynku energetycznym.

Przez wiele lat zajmowała się prowadzeniem sporów sądowych w sprawach gospodarczych i handlowych oraz cywilnych, w tym w szczególności reprezentowała klientów w sporach korporacyjnych oraz w sporach pojawiających się w toku realizacji inwestycji budowlanych.

Doświadczenie zdobywała we wrocławskich oraz warszawskich kancelariach prawnych. Odbyła również staż w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w Wydziale Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W kancelarii GESSEL od 2017 roku.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2011)
  • podyplomowe studia Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2015)
  • wpisana na listę radców prawnych 
  • Studia podyplomowe Prawo Nowoczesnych Technologii, Akademia Leona Koźmińskiego (uczestniczka od 2020)

Znajomość języków obcych

  • angielski

250x250xcenatorium 300x300.png.pagespeed.ic.xddwbGLKLe - Małgorzata Wiśniewska   Black Forest_Corab   Anwim_MOYA 

Avallon_Velvet Care 

 

  • współautorka: Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz, (red.) prof. M. Michalski, M.Kożuchowski (08.2018)
  • autorka: Przyznanie zadośćuczynienia w ramach reżimu kontraktowego wnioski de lege lata i de lege ferenda [w:] Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace jubileuszowe, (red.) P. Stec, M. Załucki

Nagrody i wyróżnienia

  • Laureatka nagrody za najlepsze pismo w lidze aplikanckiej Sądowego Turnieju Konstytucyjnych Praw i Wolności typu moot court organizowanego przez Stowarzyszenie imienia Profesora Zbigniewa Hołdy.
  • Zajęcie II miejsca w Finale Izbowego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Izbę Adwokacką we Wrocławiu.