Małgorzata Wilczyńska

Małgorzata Wilczyńska

Starszy prawnik
radca prawny

Transakcje fuzji i przejęć (M&A)

Specjalizacja:

Transakcje fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, oraz bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego. Przeprowadza analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych.

Doświadczenie:

Uczestniczy w realizacji transakcji fuzji i przejęć na rynku niepublicznym z udziałem krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności przeprowadzanie analiz prawnych due diligence oraz przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej.

Posiada również doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców obejmującej w szczególności doradztwo korporacyjne na rzecz kluczowych podmiotów działających na rynku energetycznym.

Przez wiele lat zajmowała się prowadzeniem sporów sądowych w sprawach gospodarczych i handlowych oraz cywilnych, w tym w szczególności reprezentowała klientów w sporach korporacyjnych oraz w sporach pojawiających się w toku realizacji inwestycji budowlanych.

Doświadczenie zdobywała we wrocławskich oraz warszawskich kancelariach prawnych. Odbyła również staż w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w Wydziale Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W kancelarii GESSEL od 2017 roku.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2011).

Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2015). 

Wpisana na listę radców prawnych w Warszawie. 

Znajomość języków obcych:

Angielski.