Marcin Maciejak

Of Counsel
Adwokat

Compliance | RODO ochrona danych

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu compliance, ze szczególnym uwzględnieniem ram prawnych przetwarzania danych osobowych. Ma ponadto bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw i sprawach transakcyjnych z elementem transgranicznym (w szczególności niemieckojęzycznym). Z kancelarią związany od 2015 r.

4. Marcin Maciejak 772x1158

Języki: en de

BIO

Marcin specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i compliance.  Swoje doświadczenie w tym zakresie łączy z praktyczną znajomością szerokiej gamy problemów prawnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Nabył ją podczas współpracy w ramach zespołu German Desk i obsługi na gruncie m.in. prawa spółek i obrotu gospodarczego, prawa pracy i prawa karnego. Wspiera Klientów przy prowadzeniu audytów, monitorowaniu zgodności, szkoleniu personelu, budowaniu systemów i wdrażaniu instrumentów compliance. Zapewnia pomoc przy obsłudze incydentów i zdarzeń, a także postępowań wewnętrznych i tych prowadzonych przez organy nadzoru. Pełni również funkcje inspektora danych osobowych (wcześniej jako administrator bezpieczeństwa informacji).

tygrys swiecacy

News
& Insights

09.08.2019

Doradzaliśmy w transakcji nabycia spółki Infinite od Emperia Holding

Mieliśmy przyjemność doradzać DialCom24 w transakcji nabycia Infinite sp. z o.o. od Emperia Holding S.A., będącej własnością Maxima Grupė. Infinite działa jako dostawca...

Case studies
Doradzaliśmy w transakcji nabycia spółki Infinite od Emperia Holding

05.11.2018

Doradzaliśmy funduszom zarządzanym przez CVI

Kancelaria GESSEL doradzała funduszom zarządzanym przez CVI Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksową obsługę prawną wielowątkowej transakcji wykupu menadżerskiego lewa...

Case studies
Doradzaliśmy funduszom zarządzanym przez CVI
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
  • Studia prawnicze na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wydziale prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrą (German & Polish Law, 2012)
  • Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i uzyskanie tytułu zawodowego adwokata (2019)