Marcin Macieszczak

Marcin Macieszczak

Wspólnik zarządzający
radca prawny

Fuzje i przejęcia, / PE&VC

Wspólnik zarządzający, radca prawny. W Kancelarii GESSEL kieruje zespołem obsługującym transakcje fuzji i przejęć.

Obok fuzji i przejęć specjalizuje się w transakcjach kapitałowych na rynku publicznym i prywatnym, przedsięwzięciach restrukturyzacyjnych, korporacyjnej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, jak również w zagadnieniach prawa nieruchomości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w transakcjach fuzji i przejęć, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego.

Istotną część praktyki Marcina Macieszczaka stanowi współpraca z funduszami private equity i venture capital, zarówno w zakresie tworzenia i pozyskiwania funduszy, jak również przy akwizycjach, zwłaszcza w formie buy-outs lub expansion capital oraz transakcjach wyjścia realizowanych przez te podmioty, obejmujących sprzedaż danych udziałów lub akcji portfelowych na rzecz inwestorów strategicznych (trade sales), na rzecz inwestorów finansowych (secondaries) oraz w ramach debiutów giełdowych (IPO).

Marcin Macieszczak specjalizuje się również w strukturyzacji i realizacji transakcji wykupów lewarowanych. Jego doświadczenie obejmuje kompleksową obsługę oraz prowadzenie transakcji M&A, w tym przedsięwzięć o charakterze transgranicznym, począwszy od przygotowania struktury prawnej i podatkowej transakcji z uwzględnieniem aspektów optymalizacyjnych, koordynacji badania due diligence oraz przygotowania i negocjacji dokumentów transakcyjnych, do prowadzenia procedury koncentracji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz reprezentowania inwestorów przed innymi właściwymi urzędami w postępowaniach prowadzących do uzyskania koniecznych zgód i zezwoleń. Marcin Macieszczak doradza również w zakresie zagadnień restrukturyzacyjnych, korporacyjnych oraz realizowanych na rynku nieruchomości.

Z Kancelarią GESSEL związany od lutego 1999 roku. Od stycznia 2007 roku jako wspólnik, a od stycznia 2017 jako wspólnik zarządzający.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 roku. W czerwcu 2005 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego.

Od lat rekomendowany przez Chambers Europe w dziedzinie fuzji i przejęć oraz w dziedzinie Private Equity, gdzie doceniono jego profesjonalizm, doświadczenie i wiedzę oraz podkreślono dojrzałe podejście do przeprowadzanych negocjacji i niestrudzoną pracę nad dokumentacją transakcyjną.

W 2015 roku wyróżniony również przez „Expert Guides” w dziedzinie Private Equity.

  

    

   

  

Przykładowe transakcje