Marcin Macieszczak

Marcin Macieszczak

Partner zarządzający
radca prawny

Fuzje i przejęcia, / PE&VC

Partner zarządzający, radca prawny. W Kancelarii GESSEL kieruje zespołem obsługującym transakcje fuzji i przejęć.

Obok fuzji i przejęć specjalizuje się w transakcjach kapitałowych na rynku publicznym i prywatnym, przedsięwzięciach restrukturyzacyjnych, korporacyjnej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, jak również w zagadnieniach prawa nieruchomości. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w transakcjach fuzji i przejęć, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego.

Istotną część praktyki Marcina Macieszczaka stanowi współpraca z funduszami private equity i venture capital, zarówno w zakresie tworzenia i pozyskiwania funduszy, jak również przy akwizycjach, zwłaszcza w formie buy-outs lub expansion capital oraz transakcjach wyjścia realizowanych przez te podmioty, obejmujących sprzedaż danych udziałów lub akcji portfelowych na rzecz inwestorów strategicznych (trade sales), na rzecz inwestorów finansowych (secondaries) oraz w ramach debiutów giełdowych (IPO).

Marcin Macieszczak specjalizuje się również w strukturyzacji i realizacji transakcji wykupów lewarowanych. Jego doświadczenie obejmuje kompleksową obsługę oraz prowadzenie transakcji M&A, w tym przedsięwzięć o charakterze transgranicznym, począwszy od przygotowania struktury prawnej i podatkowej transakcji z uwzględnieniem aspektów optymalizacyjnych, koordynacji badania due diligence oraz przygotowania i negocjacji dokumentów transakcyjnych, do prowadzenia procedury koncentracji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz reprezentowania inwestorów przed innymi właściwymi urzędami w postępowaniach prowadzących do uzyskania koniecznych zgód i zezwoleń. Marcin Macieszczak doradza również w zakresie zagadnień restrukturyzacyjnych, korporacyjnych oraz realizowanych na rynku nieruchomości.

Z Kancelarią GESSEL związany od lutego 1999 roku. Od stycznia 2007 roku jako wspólnik, a od stycznia 2017 jako wspólnik zarządzający.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 roku. W czerwcu 2005 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego.

Od 2013 roku Marcin Macieszczak, wspólnik zarządzający, jest rekomendowany przez Chambers Europe w dziedzinie fuzji i przejęć oraz w dziedzinie Private Equity, gdzie doceniono jego profesjonalizm, doświadczenie i wiedzę oraz podkreślono dojrzałe podejście do przeprowadzanych negocjacji i niestrudzoną pracę nad dokumentacją transakcyjną. Od 2014 roku, jest również corocznie rekomendowany przez Chambers Global w dziedzinie fuzji i przejęć. W 2015 roku został wyróżniony przez Expert Guides w dziedzinie Private Equity, a w 2017, 2018 i 2019 roku był rekomendowany w dziedzinie Fuzji i Przejęć w rankingu Rzeczpospolitej oraz w dziedzinach: Corporate/M&A i Private Equity w rankingu Legal 500. W latach 2019-2020 Marcin Macieszczak był rekomendowany w kategoriach: M&A i private equity rankingu IFLR 1000.

 

 

Przykładowe transakcje

Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja   Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja    Przykładowa transakcjaPrzykładowa transakcja  Przykładowa transakcja    Przykładowa transakcjaPrzykładowa transakcja  Przykładowa transakcja    Przykładowa transakcjaPrzykładowa transakcja

 

RekomendacjaRekomendacjaRanking

Ranking

RankingRanking

RankingRanking 

Ranking Ranking

Ranking Ranking Ranking Ranking 

Ranking RankingRankingRanking 

logo reco l RankingRankingRankingRanking Ranking Ranking