Maria Dudzińska

Maria Dudzińska

Starszy prawnik
radca prawny

Postępowania sądowe i arbitraż

Specjalizacja:
Postępowania sądowearbitraż.

Doświadczenie:
Doświadczenie zdobywała w kancelarii radcy prawnego w Lublinie (2008-2010) oraz podczas stażu w międzynarodowej kancelarii w Warszawie (2011). W 2012 roku asystent prawny w Sądzie Arbitrażowym przy PKPP Lewiatan, gdzie m.in. koordynowała prace przy organizacji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan – pierwszego polskiego konkursu arbitrażowego typu moot court dla aplikantów adwokackich i radcowskich organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan i Young Arbitration Practitioners in Poland. W kancelarii GESSEL od 2013 roku. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych oraz obsłudze prawnej przedsiębiorców i klientów indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa własności intelektualnej, prawa pracy oraz prawa wekslowego. Doradzała Klientom w sporach dotyczących m.in. projektów infrastrukturalnych, z branży IT, sporach z zakresu transakcji M&A czy w sporach korporacyjnych. Jej doświadczenie obejmuje także sprawy o naruszenie dóbr osobistych, w tym poprzez publikacje w prasie. Reprezentowała Klientów w sprawach z zakresu prawa medycznego, występując zarówno w imieniu pacjentów jak i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Współpracuje pro bono z Fundacją „Rodzić po Ludzku” i Fundacją „Po Drugie”.

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Laureatka nagród i wyróżnień w konkursach wiedzy prawniczej (m.in. Law Games, Taxand Challenge). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Słuchacz Advocacy Academy organizowanej przez Institute of Advanced Legal Skills we współpracy z WPiA UW. Od 2013 roku wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Znajomość języków obcych:
Angielski, niemiecki (podstawowy).