Maria Dudzińska

Managing Associate
Radca prawny

Arbitraż | Procesy sądowe | Spory finansowe

Od ponad 10 lat wspiera przedsiębiorców w unikaniu i rozwiązywaniu sporów, zarówno przed sądami powszechnymi jak i rozwiązywanych alternatywnymi metodami, w tym w arbitrażu i mediacji.

10. Maria Dudzinska 772x1158

Języki: en de

BIO

Maria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań spornych w sprawach sądowych, arbitrażowych i post-arbitrażowych. Szczególne miejsce w jej doświadczeniu zajmują spory korporacyjne – pomaga właścicielom spółek i zarządzającym nimi w sytuacjach, gdy z powodu rozbieżności zdań, wizji czy strategii niezbędne jest przedsięwzięcie kroków do zabezpieczenia interesów spółki albo jej wspólników. Gdy konflikt zaczyna eskalować reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych nim wywołanych. Wiedza ekspercka i doświadczenie zdobyte w dziesiątkach postępowań sprawia, że jest angażowana jako doradca do projektowania strategii procesowej i formułowania scenariusza rozwiązania konfliktu jak również do zarządzania projektami prawnymi.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa procesowego i arbitrażu oraz prelegentką na konferencjach poświęconych zagadnieniom rozwiązywania sporów. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, dla aplikantów radcowskich i studentów. Uczestniczy w inicjatywach mających na celu wspieranie edukacji prawnej młodych prawników. W l. 2012-2022 koordynowała prace związane z organizacją Konkursu Arbitrażowego Lewiatan – największego w Polsce konkursu typu moot court dla aplikantów adwokackich i radcowskich organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan. Jest też Mentorką Wiodącą w Programie Mentoringowym Women in Law Foundation.

Reprezentowała w postępowaniach sądowych pro bono podopieczne Fundacji „Rodzić po Ludzku” dbającej o podniesienie standardów opieki okołoporodowej w Polsce, współpracuje też pro bono z Fundacją „Po Drugie” zajmującą się młodzieżą w kryzysie bezdomności oraz ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Nadzieją” (wcz. „Lekarze Nadziei” Odd. w Warszawie).

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Wybrane projekty

 • Doradzała spółce publicznej z branży biotechnologicznej w sporze korporacyjnym obejmującym odparcie zarzutów działania w porozumieniu („acting in concert”)
 • Reprezentowała spółkę publiczną w sporze z akcjonariuszem i byłym Prezesem Zarządu w sporze korporacyjnym o naruszenie dóbr osobistych poprzez publikację raportu bieżącego
 • Reprezentowała spółkę publiczną w sporze z akcjonariuszem mniejszościowym dotyczącym ważności odbycia konkurencyjnych posiedzeń organu spółki
 • Doradzała spółce z branży IT w sporze dotyczącym jednego z największych projektów z zakresu informatyzacji sektora publicznego
 • Reprezentowała spółkę publiczną jako podwykonawcę w sporze dotyczącym budowy jednego z teatrów we Wrocławiu
 • Doradzała spółce z branży IT w sporze dotyczącym zaprojektowania i wdrożenia dedykowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem (w metodyce Prince2) dla podmiotu publicznego
 • Reprezentowała spółkę publiczną z branży IT w sporze dotyczącym wykonania systemów teletechnicznych na jednym z największych dworców kolejowych w Polsce
 • Reprezentowała spółkę publiczną z branży energetycznej w postępowaniu o zapłatę należności objętej wekslem
 • Reprezentowała spółkę publiczną w sporze post-M&A dotyczącym zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Reprezentowała spółkę publiczną w sporze o ustalenie możliwości wykonywania prawa głosu z akcji wiodącej spółki z branży telekomunikacyjnej

News
& Insights

13.04.2023

Arbitraż 3.0 | Sąd polubowny wydał wyrok. Co możemy z nim zrobić?

W tym filmie znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania: § Czy od wyroku sądu polubownego można się odwołać? § Czy sprawa arbitrażowa może trafić przed sąd powszechny?...

Video
Arbitraż 3.0 | Sąd polubowny wydał wyrok. Co możemy z nim zrobić?

11.01.2023

Szkolenie „Realizowanie umów w obrocie międzynarodowym”

Wraz z Rzeczpospolitą zapraszamy 31 stycznia 2023 r. na szkolenie online kierowane do przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną i chcących poznać tajniki zawiera...

Aktualności
Szkolenie „Realizowanie umów w obrocie międzynarodowym”

11.05.2022

Pierwsza rozprawa dotycząca pozwów klimatycznych

W minioną środę przed Sądem Okręgowym w Łomży miała miejsce pierwsza rozprawa dotycząca pozwów klimatycznych, które razem z fundacją ClientEarth złożyliśmy przeciwko Ska...

Aktualności
Pierwsza rozprawa dotycząca pozwów klimatycznych

22.11.2016

Nasz sukces w sporze sądowym dotyczącym tzw. „działania w porozumieniu”

Reprezentowaliśmy spółkę PZ Cormay SA w sporze sądowym o stwierdzenie nieistnienia lub stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zg...

Case studies
Nasz sukces w sporze sądowym dotyczącym tzw. „działania w porozumieniu”
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2008)
 • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie (2012)
 • Studia podyplomowe Prawo medyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2016)
 • Kursy Advocacy Academy organizowane przez Institute of Advanced Legal Skillswe współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Nagrody

Publikacje naukowe