Maria Dudzińska

Maria Dudzińska

Of counsel
radca prawny

Postępowania sądowe i arbitraż

Doświadczenie

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań spornych.

Doświadczenie zdobywała w kancelarii radcy prawnego w Lublinie (2008-2010) oraz podczas stażu w międzynarodowej kancelarii w Warszawie (2011). W 2012 roku pełniła funkcję asystenta prawnego w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan.

W kancelarii GESSEL od 2013 roku.

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów gospodarczych rozstrzyganych przed sądami powszechnymi jak i  w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym w szczególności w arbitrażu. Doradzała Klientom w sporach dotyczących m.in. projektów informatycznych i z zakresu nowych technologii, projektów infrastrukturalnych, transakcji M&A czy w sporach korporacyjnych. Jej doświadczenie obejmuje także sprawy dotyczące praw własności intelektualnej oraz o ochronę naruszenie dóbr osobistych, w tym poprzez publikacje w prasie. Reprezentowała Klientów w sprawach z zakresu prawa medycznego, występując zarówno w imieniu pacjentów jak i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Od 2012 koordynuje prace związane z organizacją Konkursu Arbitrażowego Lewiatan – największego w Polsce konkursu typu moot court dla aplikantów adwokackich i radcowskich organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa procesowego i arbitrażu oraz prelegentką na konferencjach poświęconych zagadnieniom rozwiązywania sporów. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców a także dla aplikantów radcowskich i studentów.

Współpracuje pro bono z Fundacją „Rodzić po Ludzku” dbającą o podniesienie standardów opieki okołoporodowej w Polsce oraz z Fundacją „Po Drugie” zajmującą się młodzieżą w kryzysie bezdomności.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Advocacy Academy organizowana przez Institute of Advanced Legal Skills we współpracy z WPiA UW
  • wpisana na listę radców prawnych w 2013 roku

Znajomość języków obcych

  • angielski
  • niemiecki (podstawowy)

 

Nagrody i wyróżnienia

  • laureatka nagród i wyróżnień w konkursach wiedzy prawniczej (m.in. Law Games, Taxand Challenge)