Marta Grabiec

Marta Grabiec

Managing associate
radca prawny

Prawo własności intelektualnej, prawo nowych technologii

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie prasowym, ochronie dóbr osobistych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i negocjowaniu umów, w tym dokumentacji transakcyjnej, z zakresu praw na dobrach niematerialnych. Doradza w sprawach ochrony własności intelektualnej klientom z różnych branż, w tym branży biotechnologicznej, nowych technologii, e-commerce, branży medialnej i rozrywkowej, jak również branży odzieżowej i obuwniczej.

Reprezentuje interesy Klientów przed sądami cywilnymi, administracyjnymi, karnymi i arbitrażowymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z rejestracją i unieważnieniem praw własności przemysłowej, występując m.in. w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP dot. znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. Reprezentuje Klientów przed sądami ds. ochrony własności intelektualnej.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach dotyczących prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych, występując w postępowaniach, które wynikają z naruszenia tych dóbr za pośrednictwem prasy, filmów lub publikacji książkowych.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • studia prawnicze w Centrum Prawa Amerykańskiego organizowane przez Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda (Levin College of Law, University of Florida) przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (Certificate in American Law Studies)
  • studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cardiff w Wielkiej Brytanii (Certificate of Higher Education in Legal Studies)

Znajomość języków obcych

  • biegła znajomość języka angielskiego (Certificate of Proficiency in English)
  • podstawowa znajomość języka niemieckiego