Marta Grabiec

Marta Grabiec

Starszy prawnik
adwokat

Prawo własności intelektualnej, prawo nowych technologii

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie prasowym, ochronie dóbr osobistych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie prawa autorskiego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Doradza również w kwestiach związanych z prawem mediów, prawem prasowym i ochroną dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.

Doradza spółkom tworzącym innowacyjne technologie w zakresie ochrony opracowanych rozwiązań oraz zarządzania prawami własności intelektualnej. Przygotowuje i opiniuje umowy z zakresu transferu dóbr niematerialnych, korzystania z tych dóbr, umowy o koegzystencję praw wyłącznych czy umowy dotyczące know-how. Przygotowuje dla Klientów strategię ochrony marki.

Reprezentuje Klientów przed sądami cywilnymi, karnymi i arbitrażowymi w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Prowadzi spory domenowe występując przed sądami polubownymi do spraw domen internetowych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach spornych prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • studia prawnicze w Centrum Prawa Amerykańskiego organizowane przez Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda (Levin College of Law, University of Florida) przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (Certificate in American Law Studies)
  • studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cardiff w Wielkiej Brytanii (Certificate of Higher Education in Legal Studies)

Znajomość języków obcych

  • biegła znajomość języka angielskiego (Certificate of Proficiency in English)
  • podstawowa znajomość języka niemieckiego