Marta Grabiec

Marta Grabiec

Starszy prawnik
adwokat

Prawo własności intelektualnej, prawo nowych technologii

Specjalizacja:
Prawo własności intelektualnej, prawo nowych technologii, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawo prasowe, ochrona dóbr osobistych.

Doświadczenie:
Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie prawa autorskiego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Doradza również w kwestiach związanych z prawem mediów, prawem prasowym i ochroną dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.

Doradza spółkom tworzącym innowacyjne technologie w zakresie ochrony opracowanych rozwiązań oraz zarządzania prawami własności intelektualnej. Przygotowuje i opiniuje umowy z zakresu transferu dóbr niematerialnych, korzystania z tych dóbr, umowy o koegzystencję praw wyłącznych czy umowy dotyczące know-how. Przygotowuje dla Klientów strategię ochrony marki.

Reprezentuje Klientów przed sądami cywilnymi, karnymi i arbitrażowymi w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Prowadzi spory domenowe występując przed sądami polubownymi do spraw domen internetowych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach spornych prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP.

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia prawnicze w Centrum Prawa Amerykańskiego organizowane przez Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda (Levin College of Law, University of Florida) przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (Certificate in American Law Studies) oraz studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cardiff w Wielkiej Brytanii (Certificate of Higher Education in Legal Studies).

Znajomość języków obcych:
Biegła znajomość języka angielskiego (Certificate of Proficiency in English), podstawowa znajomość języka niemieckiego.

Przykładowe transakcje: