Martyna Milka

Martyna Milka

Starszy prawnik
adwokat

Postępowania sądowe

Doświadczenie

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa karnego. Uczestniczy w rozwiązywaniu sporów na wszystkich etapach postępowań. Jej praktyka obejmuje szerokie spektrum postępowań spornych, w tym m.in. spory korporacyjne, w tym przede wszystkim dotyczące uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał organów, spory dotyczące praktyk nieuczciwej konkurencji, czy spory z zakresu prawa gospodarczego, w tym dotyczące transakcji M&A.  Reprezentuje klientów w sprawach karnych i to zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego czy prywatnego. 

Przed dołączeniem do Kancelarii GESSEL w 2018 roku, zdobywała doświadczenie w butikowych kancelariach adwokackich i radcowskich o profilu gospodarczym, w których zajmowała się korporacyjną obsługą przedsiębiorców, doradztwem prawnym w zakresie organizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz w zakresie odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwami. W trakcie studiów brała czynny udział w funkcjonowaniu uniwersyteckiej poradni prawnej „Klinika Prawa”, gdzie w ramach sekcji prawa karnego i karnego wykonawczego, udzielała porad prawnych osobom osadzonym.

W Kancelarii GESSEL od 2018 roku.

Wykształcenie

  • ukończone z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017)
  • członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2021 roku) 

Znajomość języków obcych

  • angielski

Nagrody i wyróżnienia

  • W 2020 roku jej drużyna zajęła III miejsce w VIII edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan.