Martyna Milka

Senior Associate
Adwokat

Procesy sądowe

Martyna specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych oraz kompleksowym doradztwie prawnym w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa gospodarczego, oraz prawa karnego (white-collar crimes).

27. Martyna Milka 772x1158

Języki: en

BIO

Uczestniczy w rozwiązywaniu sporów na wszystkich etapach postępowania. Jej praktyka obejmuje szerokie spektrum postępowań sądowych, w tym sporów korporacyjnych, w szczególności postępowań o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzeń wspólników oraz postępowań zmierzających do wyłączenia wspólnika ze spółki, a także sporów dotyczących praktyk nieuczciwej konkurencji, czy też sporów obejmujących transakcje M&A.

W ramach swojej praktyki Martyna reprezentuje klientów w skomplikowanych sporach z zakresu prawa budowlanego, w tym dotyczących budowy sieci przesyłowych.

Martyna reprezentuje klientów w sprawach karnych, występując zarówno jako obrońca, pełnomocnik pokrzywdzonych, jak i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych.

W Kancelarii GESSEL od 2018 roku.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Postępowania cywilne

  • Reprezentowała spółki z branży IT w sporach ze wspólnikiem o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników
  • Reprezentowała jedną z największych spółek z branży IT, zajmującą się opracowywaniem i dostarczaniem rozwiązań informatycznych służących do integracji, wizualizacji i zaawansowanej analizy danych, w sporze dotyczącym wyłączenia wspólnika ze spółki oraz w sporze dotyczącym rozwiązania spółki
  • Reprezentowała spółki z branży IT w sporach dotyczących naruszenia zakazu konkurencji przez byłych menagerów / członków zarządu
  • Reprezentowała konsorcjum w sporze z zamawiającym powstałym na gruncie wykonywania umowy o roboty budowlane obiektu użyteczności publicznej
  • Reprezentowała inwestora – dewelopera – w sporach o przejęcie za wynagrodzeniem wybudowanej przez inwestora sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
  • Reprezentował bank tkanek i komórek w sporze dotyczącym czynów nieuczciwej konkurencji, mających wymiar transgraniczny

Postępowania karne

  • Reprezentowała oskarżonych w sprawach dotyczących przestępstw karno-skarbowych
  • Reprezentowała dyrektora, zajmującego się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą stowarzyszenia, w sprawie dotyczącej wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
  • ukończone z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017)
  • członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2021 roku)