Mateusz Bąk

Mateusz Bąk

Prawnik

FUZJE I PRZEJĘCIA / PE&VC

Specjalizacja:

Fuzje i przejęcia, prawo spółekprawo handlowe.

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobywał w kancelarii prawnej w Warszawie oraz jako in-house lawyer w dziale prawnym spółki publicznej.

Zajmował się kwestiami związanymi z bieżącą obsługą przedsiębiorców. Jego doświadczenie obejmuje zagadnienia związane z prawem cywilnym i handlowym, w tym prowadzenie sporów gospodarczych. Opracowywał dokumenty korporacyjne spółek handlowych. Przygotowywał, opiniował i negocjował umowy handlowe.

W kancelarii GESSEL od 2018 roku.

Wykształcenie:

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył Szkołę Prawa Francuskiego, organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie. Uczestnik programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Nantes we Francji. Słuchacz podyplomowych studiów z zakresu prawa spółek handlowych – Akademia Spółek organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski, francuski

Przykładowe transakcje: