Mateusz Bańczak

Mateusz Bańczak

Starszy prawnik
adwokat

postępowania sądowe

Specjalizacja:
Postępowania sądowe ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w sprawach gospodarczych oraz w przedmiocie regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Doświadczenie:
Doświadczenie zdobywał jak asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, zajmując się sprawami gospodarczymi, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań spornych z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz z umów o wykonanie robót budowlanych. Następnie jako referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zajmował się sprawami z dziedziny prawa nieruchomości oraz cywilnego procesowego, orzekając w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz upominawczym. W Kancelarii GESSEL od 2018 roku.

Wykształcenie:
Ukończone z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Absolwent Szkoły Prawa Rosyjskiego prowadzonej przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z Instytutem Prawniczym w Sankt Petersburgu (2015). Ukończył Aplikację Ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (2013). W 2019 roku wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Znajomość języków obcych:
Angielski (biegle), rosyjski (biegle)