Michał Brągiel

Senior Associate
Adwokat

Prawo podatkowe


Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie podatków CIT, PIT, VAT oraz w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego.

18. Michal Bragiel 772x1158

Języki: en

BIO

Michał dołączył do zespołu GESSEL 2021 r., wcześniej przez 6 lat zdobywał doświadczenie w renomowanej polskiej kancelarii prawnej. Współpracował także z jedną z firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”.

Michał specjalizuje się w bieżącym doradztwie na rzecz klientów krajowych jak i zagranicznych w szczególności z zakresu podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych a także z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. Doradza w zakresie podatkowych aspektów transakcji fuzji i przejęć oraz reorganizacji przedsiębiorstw. Uczestniczy w podatkowych badaniach due dilligence, posiada również doświadczenie w podatkowej obsłudze transakcji nieruchomościowych. Michał reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Michał prowadzi również szkolenia i webinaria o tematyce podatkowej.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Obszary

 • Sporządzanie dla klientów kancelarii opinii i analiz podatkowych z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, a także międzynarodowego prawa podatkowego
 • Wsparcie w zakresie strukturyzacji podatkowej transakcji fuzji i przejęć oraz reorganizacji przedsiębiorstw
 • Doradztwo w zakresie opodatkowania VAT przeniesienia własności nieruchomości w drodze sprzedaży, aportu oraz jako wydania majątku w związku z likwidacją spółek
 • Doradztwo w zakresie podatkowych aspektów reorganizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem transgranicznej wymiany udziałów oraz transgranicznego łączenia spółek
 • Doradztwo w zakresie wielowątkowej reorganizacji majątku w grupie spółek z uwzględnieniem podatkowych aspektów sprzedaży wierzytelności pożyczkowych, wypłaty dywidendy w formie rzeczowej, przeniesienia własności nieruchomości
 • Wsparcie klientów w postępowaniach o wydanie opinii o możliwości zastosowania preferencji w podatku u źródła
 • Wsparcie zagranicznych klientów w zakresie rozliczeń podatkowych w Polsce w tym w zakresie obowiązków formalnych związanych z rejestracją dla celów podatkowych
 • Udział w podatkowych badaniach due dilligence
 • Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

News
& Insights

28.06.2024

Doradzaliśmy eFaktor S.A. w pozyskaniu inwestycji mezzanine od ACP

Doradzaliśmy eFaktor S.A., wiodącej firmie zajmującej się faktoringiem, w pozyskaniu znaczącej inwestycji mezzanine od funduszy, którym doradza ACP. Inwestycja obejmuje ...

Case studies
Doradzaliśmy eFaktor S.A. w pozyskaniu inwestycji mezzanine od ACP

28.05.2024

Cykl webinarów podatkowych!

Serdecznie zapraszamy na cykl webinarów podatkowych. Pierwsze spotkanie poświęcimy unijnym zmianom w podatku u źródła. Podczas szkolenia omówimy m.in.: - Jakie ...

Aktualności
Cykl webinarów podatkowych!

09.04.2024

Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals w transakcji utworzenia joint-venture z Ascend Elements

Zapewniliśmy kompleksową obsługę prawną dla Elemental Strategic Metals sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, spółkę z Grupy Elemental, w transakcji utworzenia j...

Case studies
Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals w transakcji utworzenia joint-venture z Ascend Elements

14.02.2024

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU w transakcji sprzedaży firmy na rzecz funduszu TEP Capital. Ze strony GESSEL projekt prowadził Maciej Kożuchowsk...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Europeistyka w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego – licencjat (2012)
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2016)
 • Aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie (2019)
 • Wpis na listę adwokatów (2020)
 • Szkoła Prawa Amerykańskiego – University of Florida, Levin College of Law we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (2016)

Publikacje naukowe