Michał Dunikowski

Associate
Doradca podatkowy

Rynki kapitałowe

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa rynków kapitałowych, prawa spółek. Uczestniczy w projektach związanych z pozyskiwaniem finansowania equity oraz dłużnego w związku z emisją instrumentów finansowych w ramach transakcji publicznych oraz prywatnych.

18. Michal Dunikowski 1 772x1158

Języki: en

BIO

Michał uczestniczy w pracach związanych z emisjami papierów wartościowych dokonywanych w ramach ofert publicznych oraz prywatnych, w tym obligacji. Zajmuje się projektami związanymi z dopuszczaniem i wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym. Bierze udział w pracach związanych z reprezentacją klientów przed KNF, KDPW oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zajmuje się bieżąca obsługą spółek publicznych w zakresie prawa korporacyjnego, wypełniania obowiązków informacyjnych, wdrażania programów motywacyjnych. Doradza w zakresie wykonywania obowiązków notyfikacyjnych przez akcjonariuszy i inwestorów w związku z obejmowaniem i nabywaniem znacznych pakietów akcji. Uczestniczy w procesach fuzji i przejęć spółek publicznych, a także analizach due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych. Świadczy usługi na rzecz pozostałych uczestników rynku kapitałowego. Ponadto posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Przed dołączeniem do kancelarii GESSEL zdobywał doświadczenie w kancelariach prawnych, zajmując się zagadnieniami z zakresu: fuzji i przejęć, wewnątrzgrupowych reorganizacji, prawa rynku kapitałowego, a także prawa podatkowego.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Wybrane doświadczenie

  • Doradzał na rzecz Pure Biologics S.A. w transakcji pozyskania finansowania od nowego inwestora – ACRX Investments Ltd.(wartość: 12 mln PLN)
  • Doradz na rzecz Bioceltix S.A. przy zmianie rynku notowań z NewConnect na rynek główny GPW
  • Doradz na rzecz DataWalk S.A. przy przeprowadzeniu oferty publicznej akcji nowej emisji serii P
  • Doradzał na rzecz Kredyt Inkaso S.A. przy ustanowieniu Programu Emisji Obligacji
  • Doradz na rzecz Vercom S.A. w procesie transgranicznego połączenia

News
& Insights

08.07.2024

Doradzaliśmy spółce DataWalk

Doradzaliśmy spółce DataWalk przy przygotowaniu i przeprowadzeniu oferty publicznej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Oferta została przeprowadzona w  tryb...

Case studies
Doradzaliśmy spółce DataWalk

21.05.2024

Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

Kancelaria Gessel doradzała Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 1...

Case studies
Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

16.10.2023

Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Creotech Instruments S.A.

Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Creotech Instruments S.A. w przeprowadzeniu bezprospektowej oferty publicznejrealizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popy...

Case studies
Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Creotech Instruments S.A.

05.07.2023

Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki

Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz zw...

Case studies
Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2020); aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2021); Krajowa Izba Doradców Podatkowych (2022)
  • Ukończone kursy – Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego