Michał Dunikowski

Associate
Doradca podatkowy

Rynki kapitałowe

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa rynków kapitałowych, prawa spółek. Uczestniczy w projektach związanych z pozyskiwaniem finansowania equity oraz dłużnego w związku z emisją instrumentów finansowych w ramach transakcji publicznych oraz prywatnych.

Języki:

BIO

Michał uczestniczy w pracach związanych z emisjami papierów wartościowych dokonywanych w ramach ofert publicznych oraz prywatnych, w tym obligacji. Zajmuje się projektami związanymi z dopuszczaniem i wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym. Bierze udział w pracach związanych z reprezentacją klientów przed KNF, KDPW oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zajmuje się bieżąca obsługą spółek publicznych w zakresie prawa korporacyjnego, wypełniania obowiązków informacyjnych, wdrażania programów motywacyjnych. Doradza w zakresie wykonywania obowiązków notyfikacyjnych przez akcjonariuszy i inwestorów w związku z obejmowaniem i nabywaniem znacznych pakietów akcji. Uczestniczy w procesach fuzji i przejęć spółek publicznych, a także analizach due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych. Świadczy usługi na rzecz pozostałych uczestników rynku kapitałowego. Ponadto posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Przed dołączeniem do kancelarii GESSEL zdobywał doświadczenie w kancelariach prawnych, zajmując się zagadnieniami z zakresu: fuzji i przejęć, wewnątrzgrupowych reorganizacji, prawa rynku kapitałowego, a także prawa podatkowego.

Doświadczenie

Wybrane doświadczenie

  • Doradzał na rzecz Pure Biologics S.A. w transakcji pozyskania finansowania od nowego inwestora – ACRX Investments Ltd.(wartość: 12 mln PLN)
  • Doradz na rzecz Bioceltix S.A. przy zmianie rynku notowań z NewConnect na rynek główny GPW
  • Doradz na rzecz DataWalk S.A. przy przeprowadzeniu oferty publicznej akcji nowej emisji serii P
  • Doradzał na rzecz Kredyt Inkaso S.A. przy ustanowieniu Programu Emisji Obligacji
  • Doradz na rzecz Vercom S.A. w procesie transgranicznego połączenia

News
& Insights

05.07.2023

Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki

Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz zw...

Case studies
Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki

26.06.2023

Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A. w transakcji pozyskania finansowania o wartości 12 mln zł

Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A. w transakcji pozyskania finansowania o wartości 12 mln zł od nowego inwestora – ACRX Investments Ltd. Transakcj...

Case studies
Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A. w transakcji pozyskania finansowania o wartości 12 mln zł

23.06.2023

Doradzaliśmy notowanej na GPW Genomtec S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej

Doradzaliśmy notowanej na GPW Genomtec S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji spółki realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz zwi...

Case studies
Doradzaliśmy notowanej na GPW Genomtec S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej

20.03.2023

Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań

Pełniliśmy funkcję doradcy prawnego spółki Urteste S.A. w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji oraz zmianą rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulow...

Case studies
Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2020); aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2021); Krajowa Izba Doradców Podatkowych (2022)
  • Ukończone kursy – Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego