Michał Pochodyła

Michał Pochodyła

Counsel, LL.M.

arbitraż handlowy i inwestycyjny

Specjalizacja:
Specjalizuje się w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym, rozwiązywaniu sporów gospodarczych i doradztwie przy przygotowaniu, negocjowaniu i wykonywaniu umów handlowych w różnych sektorach gospodarki.

Doświadczenie:
Posiada doświadczenie w pracy na rzecz renomowanych międzynarodowych kancelarii prawnych w Londynie i w Warszawie. Brał udział w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych prowadzonych według regulaminów czołowych instytucji arbitrażowych, takich jak ICC, LCIA, SCC, VIAC oraz w arbitrażu ad hoc na przykład według Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL toczących się między innymi w Hadze, Londynie, Paryżu, Nowym Jorku, Warszawie czy w Wiedniu. Posiada doświadczenie prowadzeniu sporów o międzynarodowym charakterze powstających w sektorach naftowym i gazowym, energetycznym, budowlanym, finansowym, bankowym, IT oraz w transakcjach sprzedaży towarów, M&A lub joint venture. Uczestniczy również w krajowych i międzynarodowych postępowaniach sądowych związanych z arbitrażem.

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe na Queen Mary College, University of London, Wielka Brytania w zakresie arbitrażu i międzynarodowego rozwiązywania sporów, uzyskując tytuł Master of Laws (LL. M.).

Autor licznych publikacji oraz prelegent na konferencjach i warsztatach poświęconych zagadnieniom arbitrażu, prawa międzynarodowego oraz inwestycyjnego.

Znajomość języków obcych:
Biegle posługuje się językiem angielskim. Zna również język francuski i rosyjski.