Michał Szutenbach

Michał Szutenbach

Starszy prawnik
adwokat

Prawo rynku kapitałowego

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie handlowym.

Doświadczenie zdobywał w departamencie prawnym spółki publicznej, zajmując się obsługą korporacyjną spółek z grupy kapitałowej, transakcjami fuzji i przejęć, sporządzaniem badań prawnych due diligence oraz wykonywaniem obowiązków informacyjnych dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Poprzednio pracował w Departamencie Nadzoru Obrotu i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Swoją działalność zawodową koncentruje w szczególności na zagadnieniach związanych ze stosowaniem rozporządzenia MAR, ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Uczestnik z ramienia KNF w Grupie Roboczej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu (European Securities and Markets Authority – ESMA) ds. Rozporządzenia MAR zajmującej się pracami legislacyjnymi związanymi z przygotowaniem rozporządzeń wykonawczych i delegowanych oraz wytycznych do Rozporządzenia MAR. Następnie zasiadał w Stałym Komitecie ds. Integralności Rynków Kapitałowych ESMA w ramach którego zajmował się analizą prawnych zagadnień związanych z europejskimi regulacjami dotyczącymi prawa rynku kapitałowego. Prelegent na seminariach dla podmiotów nadzorowanych przez UKNF (Program CEDUR) oraz na międzynarodowych konferencjach organizowanych dla organów nadzoru. Posiada doświadczenie m. in. w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, przeprowadzaniu transakcji zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w tym w obsłudze publicznych wezwań na sprzedaż akcji, przeprowadzaniu procesów delisting’u oraz procesach skupu akcji własnych i stabilizacji. Poza bieżącym doradztwem i obsługą prawną spółek publicznych jego praktyka obejmuje również kwestie związane z regulacją rozporządzenia w sprawie krótkiej sprzedaży (SSR), problematyką instrumentów pochodnych na gruncie rozporządzenia EMIR oraz regulacją MiFID II i MiFIR.

Autor publikacji naukowych poświęconych rynkowi kapitałowemu, w tym współautor komentarza „Prawo rynku kapitałowego. Komentarz.” w zakresie dotyczącym rozporządzenia MAR.

W Kancelarii GESSEL od 2018 roku.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • doktorant w Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego
  • licencja maklera papierów wartościowych przyznawana przez Komisję Nadzoru Finansowego
  • wpisany na listę adwokatów w 2018 roku

Znajomość języków obcych

  • angielski (biegła)
  • niemiecki (komunikatywna)

Przykładowe transakcje