Monika Żulińska

Monika Żulińska

Managing associate
radca prawny

Transakcje fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym

Doświadczenie

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, prawie konkurencji, w szczególności w zakresie koncentracji przedsiębiorców oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Doradza w obszarach restrukturyzacji i upadłości.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji M&A na rynku niepublicznym, współpracując w szczególności z funduszami private equity i venture capital przy akwizycjach, transakcjach wyjścia i procesach restrukturyzacyjnych. Jej doświadczenie obejmuje kompleksową obsługę transakcji M&A, w tym przygotowanie struktury transakcji, koordynację badań due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz przygotowanie zgłoszeń zamiaru koncentracji do UOKiK oraz reprezentację Klientów w postępowaniach przed UOKiK. Doradza przy tworzeniu programów opcji menedżerskich, jak również przy opracowywaniu i negocjowaniu umów handlowych. W Kancelarii GESSEL od 2009 roku.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006).
  • wpisana na listę radców prawnych w 2011 roku

Znajomość języków obcych

  • angielski

superauto wp  janton platinum wines

fit fabric  madej wrobel bruno tassi