Natalia Leśna

Senior Associate
Radca prawny

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

29. Natalia Lesna 772x1158

Języki: en

BIO

Przed dołączeniem do Kancelarii przez 5 lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zdobywając doświadczenie w Delegaturze w Gdańsku, Departamencie Kontroli Koncentracji, Departamencie Ochrony Konkurencji oraz w Departamencie Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym. Prowadziła postępowania zakresu kontroli koncentracji i praktyk ograniczających konkurencję, a także z zakresu naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.

Brała udział w kontrolach i przeszukaniach przeprowadzanych przez Prezesa UOKiK u przedsiębiorców, także jako kierownik grupy przeszukującej.

Ponadto Natalia reprezentowała Prezesa UOKiK w pracach Grupy Roboczej ds. kontroli koncentracji (Merger Working Group) przy Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network).

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Obszary

  • Kontrola koncentracji
  • Porozumienia ograniczające konkurencję
  • Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

News
& Insights

12.07.2024

Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals

Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy zamknięciu transakcji utworzenia spółki joint venture Elemental Strategic Metals wspólnie...

Case studies
Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals

08.07.2024

Uzyskaliśmy zgodę UOKiK na koncentrację dla naszego klienta – Gaz-System S.A.

Uzyskaliśmy zgodę UOKiK na koncentrację dla naszego klienta – Gaz-System S.A. Doradzaliśmy Gaz-System S.A., operatorowi gazociągów przesyłowych, który jest strategicz...

Case studies
Uzyskaliśmy zgodę UOKiK na koncentrację dla naszego klienta – Gaz-System S.A.

28.06.2024

Doradzaliśmy eFaktor S.A. w pozyskaniu inwestycji mezzanine od ACP

Doradzaliśmy eFaktor S.A., wiodącej firmie zajmującej się faktoringiem, w pozyskaniu znaczącej inwestycji mezzanine od funduszy, którym doradza ACP. Inwestycja obejmuje ...

Case studies
Doradzaliśmy eFaktor S.A. w pozyskaniu inwestycji mezzanine od ACP

26.06.2024

15.9 mln EUR kary za usunięcie wiadomości na Whatsapp

Komisja Europejska wydała pierwszą decyzję nakładającą karę finansową na przedsiębiorcę za usunięcie wiadomości na komunikatorze. Sprawa dotyczy spółki International Fl...

Publikacje
15.9 mln EUR kary za usunięcie wiadomości na Whatsapp
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego(2017)
  • Studia podyplomowe Prawo konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2018)
  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2021)

Nagrody