Natalia Leśna

Senior Associate
Radca prawny

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Języki:

BIO

Przed dołączeniem do Kancelarii przez 5 lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zdobywając doświadczenie w Delegaturze w Gdańsku, Departamencie Kontroli Koncentracji, Departamencie Ochrony Konkurencji oraz w Departamencie Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym. Prowadziła postępowania zakresu kontroli koncentracji i praktyk ograniczających konkurencję, a także z zakresu naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.

Brała udział w kontrolach i przeszukaniach przeprowadzanych przez Prezesa UOKiK u przedsiębiorców, także jako kierownik grupy przeszukującej.

Ponadto Natalia reprezentowała Prezesa UOKiK w pracach Grupy Roboczej ds. kontroli koncentracji (Merger Working Group) przy Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network).

Doświadczenie

Obszary

  • Kontrola koncentracji
  • Porozumienia ograniczające konkurencję
  • Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

News
& Insights

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

17.05.2023

O koncentracji firm Microsoft i Activision Blizzard, czyli co dalej z „Call of Duty”?

Planowane przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft jest dotychczas największą koncentracją w sektorze gier, choć są głosy, że większej i droższej koncentracji nie b...

Publikacje
O koncentracji firm Microsoft i Activision Blizzard, czyli co dalej z „Call of Duty”?

05.05.2023

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

14 dni od ogłoszenia w Monitorze Polskim wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wdroży do polskiego porządku prawnego m.in.  unij...

Aktualności
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego(2017)
  • Studia podyplomowe Prawo konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2018)
  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2021)