Natalia Leśna

Senior Associate
Radca prawny

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Języki:

BIO

Przed dołączeniem do Kancelarii przez 5 lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zdobywając doświadczenie w Delegaturze w Gdańsku, Departamencie Kontroli Koncentracji, Departamencie Ochrony Konkurencji oraz w Departamencie Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym. Prowadziła postępowania zakresu kontroli koncentracji i praktyk ograniczających konkurencję, a także z zakresu naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.

Brała udział w kontrolach i przeszukaniach przeprowadzanych przez Prezesa UOKiK u przedsiębiorców, także jako kierownik grupy przeszukującej.

Ponadto Natalia reprezentowała Prezesa UOKiK w pracach Grupy Roboczej ds. kontroli koncentracji (Merger Working Group) przy Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network).

Doświadczenie

Obszary

  • Kontrola koncentracji
  • Porozumienia ograniczające konkurencję
  • Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

News
& Insights

20.11.2023

Przedsiębiorco, unikaj tych zachowań!

W tym odcinku mec. Natalia Leśna omawia przykłady zachowań przedsiębiorców branży e-commerce z obszaru tzw. dark patterns, które wzbudzają zainteresowanieorganów chronią...

Video
Przedsiębiorco, unikaj tych zachowań!

18.10.2023

Nakaz odwrócenia przejęcia – przełomowa decyzja Komisji Europejskiej ws. koncentracji Illumina/Grail

Przejęcie przez Illumina kontroli nad spółką GRAIL od ponad 2 lat wzbudza wiele emocji, a także jak dotąd żadna inna sprawa - na bieżąco weryfikuje skuteczność uprawnień...

Publikacje
Nakaz odwrócenia przejęcia – przełomowa decyzja Komisji Europejskiej ws. koncentracji Illumina/Grail

28.09.2023

Kiedy porozumienie przedsiębiorców nie może skorzystać z wyłączenia grupowego?

W jakich sytuacjach porozumienia wertykalne nie korzystają z przywileju wyłączenia? Czego nie robić, aby nie narazić się na zarzut zawarcia antykonkurencyjnego porozumi...

Video
Kiedy porozumienie przedsiębiorców nie może skorzystać z wyłączenia grupowego?

14.09.2023

Kiedy porozumienia przedsiębiorców są wyłączone spod zakazu?

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje porozumień przedsiębiorców, które mogą mieć wpływ na naruszenie, ograniczenie czy nawet wyeliminowanie konkurencji n...

Video
Kiedy porozumienia przedsiębiorców są wyłączone spod zakazu?
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego(2017)
  • Studia podyplomowe Prawo konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2018)
  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2021)