Natalia Leśna

Senior Associate
Radca prawny

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Języki:

BIO

Przed dołączeniem do Kancelarii przez 5 lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zdobywając doświadczenie w Delegaturze w Gdańsku, Departamencie Kontroli Koncentracji, Departamencie Ochrony Konkurencji oraz w Departamencie Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym. Prowadziła postępowania zakresu kontroli koncentracji i praktyk ograniczających konkurencję, a także z zakresu naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.

Brała udział w kontrolach i przeszukaniach przeprowadzanych przez Prezesa UOKiK u przedsiębiorców, także jako kierownik grupy przeszukującej.

Ponadto Natalia reprezentowała Prezesa UOKiK w pracach Grupy Roboczej ds. kontroli koncentracji (Merger Working Group) przy Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network).

Doświadczenie

Obszary

  • Kontrola koncentracji
  • Porozumienia ograniczające konkurencję
  • Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

News
& Insights

28.03.2024

Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

Wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Resolution otrzymała dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. Kancelaria i jej prawnicy są rek...

Aktualności
Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

15.03.2024

Doradzaliśmy Gaz-System w transakcji nabycia spółki Gas Storage Poland od Orlenu

Doradzaliśmy Gaz-System S.A. przy zawarciu z Orlen S.A. warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Gas Storage Poland, jedynego przedsiębiorstwa, które...

Case studies
Doradzaliśmy Gaz-System w transakcji nabycia spółki Gas Storage Poland od Orlenu

14.02.2024

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU w transakcji sprzedaży firmy na rzecz funduszu TEP Capital. Ze strony GESSEL projekt prowadził Maciej Kożuchowsk...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU

02.02.2024

Naruszenie prawa konkurencji, a odpowiedzialność odszkodowawcza UOKIK

Kary finansowe nakładane przez Prezesa UOKiK z tytułu naruszenia prawa konkurencji są dochodem Skarbu Państwa, trudno więc mówić o efekcie naprawczym wobec poszkodowanyc...

Video
Naruszenie prawa konkurencji, a odpowiedzialność odszkodowawcza UOKIK
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego(2017)
  • Studia podyplomowe Prawo konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2018)
  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2021)

Nagrody