dr Natalia Niklińska

dr Natalia Niklińska

Prawnik

Postępowania sądowe, arbitraż

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich renomowanych kancelariach prawnych, zajmując się obsługą prawną oraz doradztwem prawnym w zakresie prawa administracyjnego, cywilnego i karnego. Jako laureatka I edycji konkursu Podatkowi Liderzy organizowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów odbyła staż w Ministerstwie Finansów.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje, w szczególności, zagadnienia związane z prawem rynku finansowego, prawem bankowym i prawem obrotu instrumentami finansowymi.

Od 2018 r.  zatrudniona na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, obecnie na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej – prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz monografy w języku polskim i angielskim dla studentów kierunków: prawo, administracja i stosunki międzynarodowe, a także działalność naukową, pracując w zespołach badawczych przygotowujących projekty grantowe, monografie oraz artykuły naukowe.

Współautorka interdyscyplinarnych publikacji i monografii z zakresu prawa i ekonomii publikowanych zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

W kancelarii GESSEL od 2020 r.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie (2018)
  • Szkoła Prawa Brytyjskiego organizowana przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge (The Centre for the Study of English and European Law – British Law Centre)
  • doktor nauk prawnych – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozprawa doktorska „Odpowiedzialność banku za pośrednictwo w dystrybucji propozycji nabycia usług z zakresu bankowości inwestycyjnej w obszarze private banking” (2019)

Publikacje

  • współautorka: Uwarunkowania etycznych postaw producentów żywności. Optimum. Studia Ekonomiczne 2014, 69 (3)
  • współautorka: Jednolity patent europejski i jego gospodarcze konsekwencje. Optimum. Studia Ekonomiczne 2015, 74 (2)
  • współautorka: The legal structure of the joint – stock company as the ultimate source of corporate governance. Horyzonty Polityki 2016, 7 (20)
  • współautorka: Coronaeconomy the beginning of new normality? – in search of a new conceptual order. Optimum. Economic Studies 2020, 2 (100)
  • współautorka: Wieloaspektowy wymiar cen w gospodarce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020

Znajomość języków obcych

  • angielski
  • niemiecki