Paweł Kosmal

Senior Associate
Doradca podatkowy

Prawo podatkowe

Zajmuje się kompleksową obsługą podatkową klientów z różnych sektorów. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w wewnętrznych działach podatkowych, w tym w budowaniu i wdrażaniu w spółkach procesów podatkowych.

Języki:

BIO

Doradca podatkowy i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w bieżącej obsłudze podatkowej i realizacji projektów. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach z różnych sektorów, pracując m.in. w wewnętrznych działach podatkowych jako menedżer lub doradca. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku u źródła i transakcjach międzynarodowych.

Paweł wspiera klientów we wdrażaniu ulg podatkowych (ulga IP Box, ulga na badania i rozwój, ulga na nowe inwestycje). Realizuje również przeglądy podatkowe i projekty due diligence.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale doradztwa podatkowego Deloitte oraz innych międzynarodowych firmach z różnych sektorów.

Doświadczenie

Obszary

 • Zajmuje się doradztwem i wdrażaniem ulgi na badania i rozwój oraz ulgi IP Box
 • Zajmuje się doradztwem i wdrażaniem ulgi na nowe inwestycje
 • Prowadzi przeglądy podatkowe oraz projekty due diligence
 • Sporządza dla klientów kancelarii opinie i analizy podatkowe z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, a także międzynarodowego prawa podatkowego
 • Opiniowanie zgodności umów z przepisami prawa podatkowego,
 • Prowadzi projekty wdrożenia praw autorskich dla pracowników
 • Wspiera klientów w obszarze analiz i raportowania MDR
 • Przygotowuje procedury wewnętrzne oraz strategie podatkowe
 • Wspiera klientów w postępowaniach o wydanie opinii o możliwości zastosowania preferencji w podatku u źródła
 • Doradza w zakresie kwalifikacji podatkowej akcji marketingowych
 • Doradza i wpiera we wdrażaniu procesów podatkowych w spółkach