Paweł Plisko

Paweł Plisko

Młodszy prawnik

fuzje i przejęcia, prawo spółek

Doświadczenie

Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach oraz prawie spółek.

Przed dołączeniem do kancelarii GESSEL zdobywał doświadczenie w warszawskiej kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie upadłościowym.

W kancelarii GESSEL od września 2021 r.

Wykształcenie

  • Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego organizowaną przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge.
  • Absolwent studiów z zakresu finansów i rachunkowości w Akademii im. Leona Koźmińskiego (2021 r.)

Znajomość języków obcych

  • angielski
  • niemiecki