Piotr Rysiak

Piotr Rysiak

Starszy prawnik
adwokat

Fuzje i przejęcia / PE&VC

Doświadczenie

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), ze szczególnym uwzględnieniem transakcji z udziałem funduszy PE/VC. Doradza Klientom w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego.

Przed dołączeniem do kancelarii w 2020 roku, przez blisko 8 lat zdobywał doświadczenie w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.

Główną część jego praktyki stanowi doradztwo prawne w transakcjach fuzji i przejęć (M&A). Doradza Klientom na każdym etapie procesu transakcyjnego, począwszy od opracowania struktury prawnej transakcji, koordynacji badania due diligence oraz przygotowania i negocjowania dokumentów transakcyjnych. Brał udział w wielu transakcjach transgranicznych z udziałem spółek prywatnych oraz publicznych, w tym w transakcjach realizowanych w drodze wezwań na sprzedaż akcji spółek publicznych.

Posiada szerokie doświadczenie we współpracy z funduszami private equityventure capital. W zakresie wspomnianej współpracy brał udział w transakcjach wyjścia realizowanych przez te podmioty. Wielokrotnie doradzał w zakresie zorganizowanych procesów sprzedaży oraz transakcjach z wykorzystaniem ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i zapewnień.

Publikacje

  • „Podział spółki przez wydzielenie bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej” [w:] Przegląd Prawa Handlowego 8/2015 (08.2015)
  • „Cywilnoprawna odpowiedzialność nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle art. 55(4) KC” [w:] Monitor Prawniczy 2/2014 (02.2014)
  • Glosa do wyroku SN z 9.2.2011 r., V CSK 213/10 [w:] Edukacja Prawnicza 2/2013 (02.2013)

Wykształcenie

  • ukończenie z wyróżnieniem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013)
  • ukończenie Centrum Prawa Brytyjskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2012)
  • członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2017 roku)

Znajomość języków obcych

  • angielski

Przykładowe transakcje: