Przemysław Przybył

Przemysław Przybył

Starszy prawnik
adwokat

postępowania sądowe, prawo własności intelektualnej, ochrona dóbr osobistych

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie procesowym. W swojej pracy szczególną uwagę przykłada do spraw związanych z ochroną dóbr osobistych – zarówno na drodze karnej, jak również cywilnej. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również postępowania sporne z zakresu prawa własności intelektualnej. Swoją uwagę poświęca także ochronie praw obywatelskich oraz zagadnieniom ustrojowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanej wrocławskiej kancelarii prawniczej obsługującej największe podmioty gospodarcze z rynków ubezpieczeniowego, budowlanego, transportowego, odzieżowego i rynku zaawansowanych technologii. 

Następnie prowadził własną działalność gospodarczą, w której oprócz prowadzenia sporów w imieniu przedsiębiorców, reprezentował w postępowaniach sądowych posłów na Sejm RP, posłów do Parlamentu Europejskiego, samorządowców, dziennikarzy oraz największe organizacje społeczne.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu
  • wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

Znajomość języków obcych

  • angielski