Tomasz Drągowski

Counsel
Radca prawny

Rynki kapitałowe

Specjalizuje się w prawie obrotu instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym – w szczególności ofertach prywatnych i publicznych oraz innego typu transakcjach na papierach wartościowych. Zajmuje się m. in. problematyką programów opcji menedżerskich, skupu akcji własnych oraz nabywania akcji spółek publicznych, w tym przeprowadzania wezwań.

2. Tomasz Dragowski 772x1158

Języki: en

BIO

Reprezentuje Klientów przed KNF w sprawach dotyczących sprawowanego przez KNF nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w tym w ramach postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych w sprawach z zakresu licencjonowania i nadzoru nad działalnością podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym (ze szczególnym uwzględnieniem nakładania sankcji administracyjnych).

Tomasz w latach 1993-2005 pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego. Był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Maklerów Papierów Wartościowych. Koordynował prace legislacyjne urzędu KPWiG, współtworząc projekty aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego w Polsce, m.in. ustaw: o obligacjach (1995), o funduszach inwestycyjnych (2000), Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (1997, 2003), o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (2005), o obrocie instrumentami finansowymi (2005), o nadzorze kapitałowym (2005).

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Wybrane doświadczenie:

  • Świadczył doradztwo prawne przy ogłoszeniu wezwania na 100% akcji OEX S.A.
  • Stworzył alians strategiczny pomiędzy Nets a operatorem serwisu Przelewy24
  • Przeprowadzał sprzedaż 32,99% akcji spółki publicznej Skarbiec Holding S.A. (wartość: ok. 75 mln PLN)
  • Przeprowadzał sprzedaż pakietu kontrolnego akcji Novita S.A. na rzecz Tebesa S.A. (podmiot zależny Vaporjet Ltd.) w drodze wezwania
  • Przeprowadzał przeniesienie akcji spółki APS Energia S.A. z NewConnect na GPW
  • Przeprowadzał przeniesienie akcji spółki Compria.pl S.A. z NewConnect na GPW (wartość: ok. 75 mln PLN)

News
& Insights

06.10.2022

Doradzaliśmy spółce LENTEX S.A. przy sprzedaży udziałów spółki zależnej

Byliśmy doradcą prawnym spółki LENTEX S.A. w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółce LENTEX Wykładziny Sp. z o.o. na rzecz belgijskiej spółki Unilin B.V. należącej d...

Case studies
Doradzaliśmy spółce LENTEX S.A. przy sprzedaży udziałów spółki zależnej

14.02.2022

Podsumowanie 2021 roku w zespole Rynków Kapitałowych Kancelarii GESSEL

Efektem ciężkiej pracy całego zespołu Rynków Kapitałowych Kancelarii GESSEL w 2021 roku jest: 5 IPO/SPO, o wartości blisko 486 mln PLN; 2 emisje obligacji, o w...

Aktualności
Podsumowanie 2021 roku w zespole Rynków Kapitałowych Kancelarii GESSEL

17.06.2021

Wspieraliśmy OEX S.A. przy wezwaniu na akcje spółki OEX S.A.

Doradzaliśmy spółce OEX S.A. i jej większościowym akcjonariuszom przy ogłoszeniu wezwania na 100 procent akcji spółki, notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartoś...

Case studies
Wspieraliśmy OEX S.A. przy wezwaniu na akcje spółki OEX S.A.

17.06.2021

Kancelaria GESSEL wspierała OEX S.A. przy wezwaniu na akcje spółki OEX S.A.

Kancelaria GESSEL doradza spółce OEX S.A. i jej większościowym akcjonariuszom przy ogłoszeniu wezwania na 100 procent akcji spółki, notowanej na warszawskiej Giełdzie Pa...

Case studies
Kancelaria GESSEL wspierała OEX S.A. przy wezwaniu na akcje spółki OEX S.A.
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1993)
  • Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych przy WPiA UW
  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (1999)

Nagrody

Publikacje naukowe