Tomasz Duda

Senior Associate
Radca prawny

Spory finansowe

Specjalizuje się w reprezentacji instytucji finansowych w postępowaniach sądowych m.in. z zakresu zawartych umów oraz dotyczących nieważności czynności prawnych.

Języki:

BIO

Tomasz posiada szerokie doświadczenie w reprezentacji klientów w sporach sądowych, w szczególności instytucji finansowych, jak również w postępowaniach mediacyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
Główny obszar jego specjalizacji stanowią spory związane z kwestionowaniem umów kredytu powiązanych z walutą obcą, jak i ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR oraz powstałe na kanwie nieautoryzowanych transakcji płatniczych.

Reprezentuje klientów w procesach przeciwko konsumentom i przedsiębiorcom, przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, uczestniczy w negocjacjach ugodowych.

Główny obszar jego specjalizacji stanowią spory związane z kwestionowaniem umów kredytu powiązanych z walutą obcą, jak i ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR oraz powstałe na kanwie nieautoryzowanych transakcji płatniczych.

Doświadczenie

Wybrane projekty

Reprezentuje instytucje finansowe w sporach sądowych dotyczących:

  • Umów kredytowych powiązanych z walutami obcymi
  • Umów kredytowych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik referencyjny WIBOR
  • Odpowiedzialności dostawców usług płatniczych z tytułu wykonania nieautoryzowanych transakcji płatniczych

News
& Insights

19.12.2022

Prawnicy kancelarii GESSEL bronią banków przed pozwami WIBOR-owymi

Czy po fali pozwów frankowych czeka nas podobna fala pozwów dotyczących WIBOR-u? Od pewnego czasu pojawia się coraz więcej informacji na temat roszczeń z umów kredytu w ...

Publikacje
Prawnicy kancelarii GESSEL bronią banków przed pozwami WIBOR-owymi
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2014)
  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (2017)
  • Studia podyplomowe z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego (2021)
  • Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów dla prawników w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2022)
  • Studia Podyplomowe „Prawo Ochrony Konsumentów” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2023)