Weronika Korpalska

Senior Associate
Radca prawny

Spory finansowe

W praktyce zawodowej specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów cywilnoprawnych jako pełnomocnik podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu instytucji finansowych w postępowaniach gospodarczych, karnych i upadłościowych.

22. Weronika Korpalska 772x1158

Języki: en de

BIO

Weronika ma długoletnie i szerokie doświadczenie w zakresie reprezentowania instytucji sektora finansowego w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych i cywilnych.

Istotna część jej obecnej praktyki obejmuje spory z zakresu prawa bankowego i prawa cywilnego dotyczące umów powiązanych z walutami obcymi. Jej praktyka obejmuje również reprezentację w postępowaniu procesowym dostawców usług płatniczych w sprawach dotyczących ich odpowiedzialności z tytułu wykonania nieautoryzowanych transakcji płatniczych.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Obszary

Reprezentuje instytucje finansowe w sporach sądowych dotyczących:

  • Umów kredytowych w tym powiązanych z walutami obcymi
  • Odpowiedzialności dostawców usług płatniczych z tytułu wykonania nieautoryzowanych transakcji płatniczych (phishing)
  • Umów leasingu finansowego
  • Umów kredytu zabezpieczonych gwarancją de minimis
  • Roszczeń z weksla

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2011)
  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2016)