Weronika Zdeb

Weronika Zdeb

Starszy prawnik
adwokat

Fuzje i przejęcia

Specjalizacja:

Praktyka w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa rynków kapitałowych. Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji fuzji i przejęć, w tym badań prawnych due diligence przedsiębiorstw, finansowania kapitałowego i dłużnego, w tym emisji obligacji w ramach ofert prywatnych, oraz procesów restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych.

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobywała w cenionych polskich kancelariach prawniczych, gdzie zasilała zespoły zajmujące się transakcjami handlowymi oraz sporami gospodarczymi. W kancelarii GESSEL od 2017 roku.

Wykształcenie:

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzania o specjalizacji międzynarodowe na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbywała staż przy zespole dyplomatów Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto ukończyła studia podyplomowe Prawo i ekonomia rynku kapitałowego organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 2019 roku wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski, rosyjski

Przykładowe transakcje: