Weronika Zdeb

Weronika Zdeb

Starszy prawnik
adwokat

Fuzje i przejęcia

Doświadczenie

Praktyka w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa rynków kapitałowych. Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji fuzji i przejęć, w tym badań prawnych due diligence przedsiębiorstw, finansowania kapitałowego i dłużnego, w tym emisji obligacji w ramach ofert prywatnych, oraz procesów restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych.

Doświadczenie zdobywała w cenionych polskich kancelariach prawniczych, gdzie zasilała zespoły zajmujące się transakcjami handlowymi oraz sporami gospodarczymi. W kancelarii GESSEL od 2017 roku.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • studia na kierunku zarządzanie (specjalizacja zarządzanie międzynarodowe) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim
  • staż przy zespole dyplomatów Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych
  • studia podyplomowe Prawo i ekonomia rynku kapitałowego organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie
  • wpisana na listę adwokatów w 2019 roku

Znajomość języków obcych

  • angielski
  • rosyjski

Przykładowe transakcje