Source: Ewolucja Instytucji Polskiego Prawa Papierów Wartościowych. W 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r. pod red. J. Mojak, J. Widło, A. Żywicka., 2017-01-24