Piotr Blank

Piotr Blank

Młodszy prawnik

Rynki kapitałowe

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie spółek oraz mediacjach i negocjacjach gospodarczych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach polskich i międzynarodowych.

W trakcie studiów świadczył nieodpłatną pomoc prawną dla osób niezamożnych w ramach Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W Kancelarii GESSEL od stycznia 2022 roku.

Wykształcenie

  • Student prawa V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • W ramach programu Erasmus+ studiował prawo na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve
  • Ukończył liczne kursy uczelniane i pozauczelniane z dziedziny mediacji i negocjacji gospodarczych

Działalność naukowa

Jest Przewodniczącym Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego i Prezesem Rady Kół Stowarzyszonych, organizując i nadzorując liczne projekty naukowe i edukacyjne. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne z prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa cywilnego. 

Znajomość języków obcych

  • angielski
  • francuski