Obszary praktyk

Nasi prawnicy są specjalistami w obsłudze transakcji na rynku kapitałowym. Doradzamy we wszelkich aspektach związanych z uzyskaniem zezwolenia na emisję akcji giełdowych czy obligacji. Kancelaria prowadzi nadzór prawny nad czynnościami Klientów wymaganymi przez organy regulujące rynek kapitałowy, w tym KNF.

 • Doradzamy przy pozyskaniu finansowania equity oraz dłużnego poprzez emisję instrumentów finansowych (obligacji, akcji, obligacji zamiennych na akcje) w transakcjach publicznych lub prywatnych. Wspieramy operacje prowadzone na polskim rynku kapitałowym oraz w wybranych aspektach na rynku międzynarodowym, w tym w obszarze prawa niemieckiego.
 • Doradzamy w przygotowaniu spółek do wejścia na rynek kapitałowy regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A. lub notowań w systemie obrotu na rynku kapitałowym NewConnect lub Catalyst. Prowadzimy badania prawne w kontekście planowanej oferty publicznej lub private placement. Doradzamy przy sporządzeniu dokumentacji transakcyjnej – w szczególności prospektu emisyjnego oraz w aspektach rachunkowych, przeglądu sytuacji operacyjnej i finansowej. Zapewniamy doradztwo przy restrukturyzacji korporacyjnej spółki w celu dostosowania do wymagań rynku kapitałowego oraz oczekiwań inwestorów.
 • Doradzamy przy prowadzeniu transakcji zbycia lub nabycia pakietów akcji giełdowych, w tym w obsłudze wezwań na sprzedaż akcji oraz transakcji ABB lub OTC. Doradzamy spółkom publicznym planującym lub realizującym transakcję przejęcia kontroli, w związku przygotowaniem udostępnienia informacji w ramach due diligence oraz w zarządzaniu komunikacją z rynkiem.
 • Doradzamy spółkom publicznym w przeprowadzeniu wszelkich transakcji i operacji na rynku kapitałowym, w szczególności pierwszej oferty publicznej (IPO), wtórnej oferty publicznej (SPO), emisji warrantów subskrypcyjnych lub prywatnej emisji akcji. Wspieramy przeprowadzenie skupu akcji własnych (buy-back) w trybie zwykłego lub harmonogramowego programu odkupu lub przy wykorzystaniu innych metod. Rozpatrujemy prawne aspekty wypłat dywidendy nadzwyczajnej oraz w procesach umarzania akcji, obniżenia kapitału zakładowego lub scalania akcji.
 • Świadczymy bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego oraz doradzamy w przeprowadzeniu procesów przekształcenia, połączenia czy podziału spółek handlowych oraz tworzenia struktur holdingowych.
 • Doradzamy podmiotom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych, NewConnect oraz Catalyst w sporządzaniu informacji wynikających z Rozporządzenia MAR, przepisów krajowych oraz regulacji obowiązujących na GPW, NewConnect i Catalyst. Przygotowujemy strategie w celu zapewnienia ochrony członkom zarządów, rad nadzorczych, a także kadrze menedżerskiej przed skutkami błędnych decyzji określonych w Rozporządzeniu MAR.
 • Wspieramy opracowanie strategii prowadzenia sporów korporacyjnych oraz obrony przed wrogim przejęciem spółki.
 • Doradzamy przy zmianie rynku notowań z NewConnect na Giełdę Papierów Wartościowych. Obsługujemy procesy delisting’u oraz zniesienia dematerializacji akcji, a także wszelkich postępowań przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i Giełdą Papierów Wartościowych.
 • Doradzamy bankom inwestycyjnym i firmom inwestycyjnym we wszelkich aspektach związanych z przeprowadzeniem transakcji na rynku kapitałowym lub ich doradztwem w tego rodzaju transakcjach. Pomagamy prowadzić negocjacje umów emisyjnych, agencyjnych, subemisyjnych, plasowania lub stabilizacji. 
 • Doradzamy przy konstruowaniu programów motywacyjnych dla zarządów oraz kadry menedżerskiej, opartych w szczególności o emisję akcji, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.
 • Doradzamy spółkom inwestycyjnym, firmom inwestycyjnym oraz towarzystwom funduszy inwestycyjnych przy tworzeniu regulacji, w tym przy zakładaniu i obsłudze funduszy inwestycyjnych, uzyskiwaniu zezwolenia na prowadzenie działalności regulowanej lub rozszerzeniu zakresu posiadanego zezwolenia.
 • Doradzamy i reprezentujemy Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych przed KNF.
 • Reprezentujemy Klientów podczas procesów i sporów sądowych związanych z papierami wartościowymi i rynkiem kapitałowym, w tym podczas postępowań przed sądami administracyjnymi i karnymi.

Zespół specjalistów Kancelarii od lat doradza krajowym liderom rynku kapitałowego. Ich doświadczenie wielokrotnie spotkało się z uznaniem naszych partnerów oraz ekspertów, co zaowocowało szeregiem rekomendacji i branżowych wyróżnień. Praktyką prawa rynków kapitałowych kierują Leszek Koziorowski oraz Krzysztof Marczuk, partnerzy Kancelarii GESSEL.

Skontaktuj się z nami