Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Posiada doświadczenie w transakcjach dotyczących papierów wartościowych na rynku kapitałowym (ECM, DCM, M&A), w szczególności w przeprowadzaniu ofert publicznych i prywatnych, a także w ogólnym doradztwie w zakresie prawa handlowego, w tym ładu korporacyjnego. Doradza spółkom publicznym, akcjonariuszom sprzedającym, inwestorom, firmom inwestycyjnym oraz bankom inwestycyjnym w różnego rodzaju transakcjach na rynku kapitałowym, w tym w aspektach regulacyjnych.

8. Krzysztof Marczuk 772x1158

Języki: en

BIO

Krzysztof jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem transakcyjnym i regulacyjnym. Dołączył do zespołu GESSEL w 2007 roku, jest partnerem od 2016 roku.

Specjalizuje się w doradztwie przy pozyskaniu finansowania poprzez emisję akcje w drodze pierwotnej i wtórnej oferty publicznej, jak i w ofertach prywatnych. Doradza także przy ofertach publicznych i prywatnych obligacji. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek publicznych we wszelkich aspektach prawa handlowego, w tym umów handlowych, jak i przy wszelkich operacjach kapitałowych (buy-back, umorzenia akcji, split, scalenie akcji), czy w przeprowadzeniu procesów przekształcenia, połączenia, podziału spółek oraz reorganizacji w ramach grup kapitałowych.

Specjalizuje się w postępowaniach przed KNF, GPW S.A. lub KDPW S.A., w tym w postepowaniach administracyjnych i karnych dotyczących Rozporządzenia MAR. Doradza akcjonariuszom oraz inwestorom w transakcjach zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych (publiczne wezwania, ABB, squeeze out, delisting). Na bieżąco doradza spółkom publicznym w zarządzaniu polityką informacyjną i przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR.

Doradza firmom inwestycyjnym oraz bankom inwestycyjnym w transakcjach na rynku kapitałowym, w tym w aspektach regulacyjnych związanych z publicznym nadzorem na działalnością instytucji finansowych.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Wybrane projekty

 • Doradztwo dla Pure Biologics S.A. w transakcji pozyskania finansowania od nowego inwestora – ACRX Investments Ltd. (wartość: 12 mln PLN)
 • Prospekt Cavatina Holding S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem na GPW (wartość: 187,5 mln PLN); przygotowanie programu motywacyjnego
 • Prospekt Cavatina Holding S.A. w związku z ofertą publiczną oraz programem emisji obligacji (wartość: do 200 mln PLN)
 • Prospekt Vercom S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem na GPW (wartość: 225 mln PLN), przygotowanie programu motywacyjnego
 • Prospekt Kredyt Inkaso S.A. w związku z ofertą publiczną oraz programem emisji obligacji (wartość: do 300 mln PLN)
 • Prospekt Kredyt Inkaso S.A. w związku z ofertą publiczną oraz programem emisji obligacji (wartość: do 100 mln PLN)
 • Prospekt Pure Biologics S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem na GPW i zmianą rynku notowań (wartości: 54 mln PLN), przygotowanie programu motywacyjnego
 • Oferta prywatna zielonych obligacji New Energy Investments  Sp. z o.o.
 • Oferta publiczna obligacji spółki Columbus Energy (wartość programu: do 200 mln PLN
 • Doradztwo dla REINO Partners, REINO Dywidenda Plus oraz Poligo Capital w transakcji M&A, której przedmiotem było nabycie akcji spółki giełdowej Graviton Capital oraz wniesienie do tej spółki większościowych pakietów udziałów REINO Partners i akcji REINO Dywidenda Plus SA.
 • Prospekt R22 S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem na GPW (wartość: 91 mln PLN)
 • Prospekt R22 S.A. w związku z wtórną ofertą publiczną z prawem poboru akcji Polimex Mostostal S.A. (wartość: 114,5 mln PLN)
 • Prospekt Tower Investments S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem na GPW i zmianą rynku notowań spółki (wartość: 54 mln PLN)
 • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki DataWalk S.A. (wartość:10 mln PLN); kolejne oferty publiczne akcji nowej emisji spółki (wartość: 65 mln PLN)
 • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Tesgas S.A.  (wartość: 54,5 mln PLN)
 • Oferta bezprospektowa oraz prospekt i zmiana rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW spółki Bioceltix S.A.
 • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Skarbiec Holding S.A. (wartość: 44,3 mln PLN)
 • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Vigo System S.A. (wartość: 53 mln PLN)
 • Prospekt oraz zmiana rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW spółki Caspar Asset Management S.A.
 • Przymusowy wykup akcji spółki Elemental Asia S.A. przez Elemental Holding S.A.
 • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na NewConnect akcji spółki Urteste (wartość: 9,52 mln PLN)
 • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Bioplanet (wartość:  9,8 mln PLN)
 • Publiczne skupy akcji własnych spółki ERBUD S.A. (wartość: 70 mln PLN)
 • Doradztwo dla Haitong Bank Polska w związku z programem emisji obligacji Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. (wartość: 150 mln PLN)
 • Program emisji obligacji spółki Benefit Systems S.A. oraz przeprowadzenie oferty publicznej w związku emisją obligacji serii A i B (wartość: 100 mln PLN)
 • Skup akcji własnych CD Projekt S.A. (wartość: 214 mln PLN), przygotowanie programu motywacyjnego
 • Prywatna sprzedaż 32,99% akcji spółki publicznej Skarbiec Holding S.A. (wartość: ok. 75 mln PLN)
 • ABB akcji spółki  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.  (wartość: ok. 111,2 mln PLN)
 • ABB akcji spółki Creepy Jar (wartość: około 45 mln PLN)
 • ABB, emisja prywatna i pożyczka papierów wartościowych akcji Pure Biologics (wartość: 30 mln PLN)
 • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (wartość: 56,4 mln PLN)
 • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Polwax S.A.  (wartość: 57,3 mln PLN)
 • Emisja obligacji WB Electronics S.A.  (wartość: 180 mln PLN)
 • Emisja obligacji w ramach programu emisji obligacji spółki JS Hamilton Poland S.A.
 • Skup akcji własnych poprzez wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Decora S.A.
 • Publiczne skupy akcji własnych spółki Unibep S.A.
 • Doradztwo prawne w programie emisji obligacji, wtórnej ofercie publicznej Gino Rossi S.A.
 • IPO Danwood Holding S.A. (transakcja odwołana)
 • IPO Komex S.A. (transakcja zawieszona)
 • IPO Expertsender S.A. (transakcja zawieszona)
 • IPO 1C Entertainment S.A. (transakcja odwołana)

News
& Insights

29.04.2024

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu III programu emisji obligacji

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu III programu emisji obligacji do 150 mln zł oraz zatwierdzeniu prospektu podstawowego dla obligacji! Cavatina Hol...

Case studies
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu III programu emisji obligacji

02.04.2024

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 50 mln PLN oraz przy ofercie publicznej obligacji ...

Case studies
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji

02.04.2024

Doradzaliśmy Kredyt Inkaso S.A. przy ofercie publicznej obligacji serii S1

Doradzaliśmy Kredyt Inkaso S.A. przy ofercie publicznej obligacji serii S1 o łącznej wartości blisko 5 mln EUR! Kredyt Inkaso S.A. po raz pierwszy przeprowadziła ofer...

Case studies
Doradzaliśmy Kredyt Inkaso S.A. przy ofercie publicznej obligacji serii S1

28.03.2024

Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

Wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Resolution otrzymała dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. Kancelaria i jej prawnicy są rek...

Aktualności
Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004
 • Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych

Nagrody