Dawid Marciniak

Dawid Marciniak

Prawnik

PRAWO SPÓŁEK, PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO

Specjalizacja:

Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego.

Doświadczenie:

Posiada kilkuletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek i innych podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych, w zakresie spraw korporacyjnych, transakcyjnych i inwestycyjnych oraz wykonywania obowiązków informacyjnych. Przygotowywał i negocjował umowy handlowe i inwestycyjne, przeprowadzał procesy badania due dilligence na potrzeby inwestycji venture capital,  brał również udział w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa handlowego.

W Kancelarii GESSEL od listopada 2019 roku.

Wykształcenie:

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa Unii Europejskiej i międzynarodowego prawa inwestycyjnego.

Znajomość języków obcych:

Angielski.