Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego oraz M&A. Doradza emitentom papierów wartościowych, instytucjom finansowym, podmiotom sprzedającym oraz inwestorom krajowym i zagranicznym.

Języki:

BIO

Michał dołączył do Gessel w styczniu 2021 r. Obecnie zajmuje stanowisko Managing Associate.

Michał jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego. Doradza również w procesach fuzji i przejęć oraz w spawach korporacyjnych. Obsługuje transakcje związane z pozyskiwaniem finansowania equity oraz dłużnego poprzez emisję instrumentów finansowych. Doradza w przygotowaniu spółek do wejścia na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub na rynek NewConnect. Obsługuje transakcje pierwotnych i wtórnych ofert publicznych (IPO, SPO), procesy budowy przyspieszonej księgi popytu (ABB), wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek publicznych, delistingi, wykupy przymusowe (squeeze out) oraz skupy akcji własnych (buy-back). Pracuje dla emitentów, instytucji finansowych, sprzedających oraz inwestorów. Doradza również w transakcjach M&A wspierając kupujących, sprzedających oraz zarządy przejmowanych spółek.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, jak również w sprawach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Doradza w procesach dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz ich dematerializacji.

Wspiera klientów w istotnych dla nich sprawach korporacyjnych, w tym w procesach reorganizacyjnych oraz strukturyzacji i realizacji programów motywacyjnych. Obsługuje posiedzenia organów spółek. Pełni funkcje przewodniczącego walnych zgromadzeń spółek publicznych. Doradza w realizacji obowiązków informacyjnych.

Doświadczenie

Wybrane doświadczenie

 • Doradzał Cavatina Holding S.A. w transakcji IPO (wartość transakcji ok. 187 mln zł)
 • Doradzał LUX MED sp. z o.o. w transakcji przejęcia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (wartość transakcji ok. 60 mln zł)
 • Doradzał Wentworthtech sp. z o.o. oraz Savtec sp. z o.o. w sprzedaży większościowego pakietu akcji Suwary S.A. (wartość transakcji ok. 100 mln zł)
 • Doradzał Vercom S.A. w transakcji IPO (wartość transakcji ok. 225 mln zł)
 • Doradzał DataWalk S.A. w ofercie publicznej akcji (ABB) – wartość transakcji ok. 40 mln zł
 • Doradzał Caspar Asset Management w procesie przeniesienia notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW
 • Doradzał Pure Biologics S.A. oraz akcjonariuszom w ofercie publicznej, transakcji pożyczenia akcji oraz ich sprzedaży w ABB – wartość transakcji ok. 30 mln zł
 • Doradzał Elemental Holding S.A. w procesie wykupu przymusowego Elemental Asia S.A
 • Doradzał LUX MED sp. z o.o. w procesie delistingu akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A
 • Doradzał Urteste S.A. w transakcji IPO i debiucie na rynku NewConnect
 • Doradzał Erbud S.A. w transakcji skupu akcji własnych
 • Doradzał Vercom S.A. w transakcji przejęcia MailerLite (wartość transakcji ok. 400 mln zł)
 • Doradzał Raya Holding w transakcji nabycia znaczącego pakietu Makarony Polskie S.A
 • Doradzał Comperia.pl w transakcji skupu akcji własnych

News
& Insights

10.05.2023

WEBINAR: nowe zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar dotyczący funkcjonowania fundacji rodzinnej. Jeśli jesteś właścicielem polskiej firmy i planujesz sukcesję rodzinną, to to wyd...

Aktualności
WEBINAR: nowe zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej

20.03.2023

Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań

Pełniliśmy funkcję doradcy prawnego spółki Urteste S.A. w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji oraz zmianą rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulow...

Case studies
Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań

23.12.2022

Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A.

Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A. oraz jej akcjonariuszom w przeprowadzeniu bezprospektowej oferty publicznej realizowanej w trybie przyspieszonej...

Case studies
Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A.

09.12.2022

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji Suwary S.A.

Doradzaliśmy zarządowi notowanej na GPW Suwary S.A. oraz jej byłym akcjonariuszom, tj. Wentworth Tech sp. z o.o. i Savtec sp. z o.o. w transakcji sprzedaży 65% akcji Suw...

Case studies
Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji Suwary S.A.
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2014)
 • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu (wpis na listę radców prawnych w 2019)
 • Studia na kierunku stosunki międzynarodowe (biznes międzynarodowy i gospodarka światowa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011)
 • Szkoła prawa brytyjskiego organizowana przez British Law Centre (2012)
 • Studia na Universiteit Gent w Belgii (program Erasmus, 2014)

Nagrody

Publikacje naukowe