Michał Wieliński

Michał Wieliński

Starszy prawnik
radca prawny

rynki kapitałowe, prawo spółek handlowych

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie spółek handlowych. Doradza w transakcjach związanych z pozyskiwaniem finansowania equity oraz dłużnego poprzez emisję instrumentów finansowych. Bierze udział w projektach związanych z dopuszczaniem i wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu. Posiada doświadczenie w obsłudze wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek publicznych oraz wycofywania akcji spółek publicznych z obrotu na rynku regulowanym. Doradza klientom w projektowaniu oraz realizacji programów motywacyjnych, jak również w transakcjach skupu akcji własnych (buy-back). Doradzał również w kwestiach regulacyjnych podmiotom objętych nadzorem KNF.

Obsługuje spółki prawa handlowego, w tym spółki publiczne w zakresie spraw korporacyjnych, realizacji obowiązków informacyjnych oraz wdrażania procedur compliance. Przygotowuje i negocjuje umowy handlowe oraz doradza klientom w działalności operacyjnej. Przeprowadza analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych. Zakres zainteresowań i praktyki Michała obejmuje również prawo własności intelektualnej. Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa własności intelektualnej. Przed dołączeniem do Kancelarii GESSEL przez 6 lat współpracował z renomowaną polską kancelarią prawną. 

W GESSEL od stycznia 2021 roku.

Wykształcenie

  • absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • absolwent Studium Prawa Brytyjskiego organizowanego przez British Law Centre
  • Universiteit Gent (program Erasmus)
  • wpisany na listę radców prawnych w 2019 r.

Języki obce

  • angielski

lux med swissmed    cavatina    oferta publiczna vercom