2015-08-13
Problematyka dotycząca tzw. utworów pracowniczych odnosi się do sytuacji, w których w ramach wykonywania przez pracownika określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy powstaje utwór w rozumieniu prawa autorskiego.more

2015-02-26
Wyrok w sprawie C-406/10 dotyka istotnych z punktu widzenia ochrony autorskiej programów komputerowych zagadnień, tj. zakresu przedmiotowego takiej ochrony, uprawnień dotyczących obserwowania, badania lub testowania programu komputerowego oraz powielania elementów dokumentacji chronionej prawem autorskim.more

2014-09-03
Oznaczenie CE (Conformité Européenne) – to deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami stosownych przepisów unijnych.

Produkty wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku podlegają ocenie zgodności z tzw. zasadniczymi wymaganiami dla wyrobów, zawartymi w dyrektywach nowego podejścia Unii Europejskiej w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji. Przepisy unijne zostały wdrożone do polskiego prawa w formie ustaw i rozporządzeń wydanych przez właściwych ministrów.more

01 | 02 | 03 |