Akcje spółki Polwax, która jest znaczącym producentem i dystrybutorem rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych, stały się w dniu 6 października 2014 r. przedmiotem notowań na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksową obsługę prawną spółki przy przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji spółki (sprzedaż była dokonywana m.in. przez fundusz związany z Krokus Private Equity) oraz dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW (rynek podstawowy).

Zespołem prawników kancelarii kierował Krzysztof Marczuk, radca prawny, managing associate, przy wsparciu Magdaleny Szeplik, aplikantki adwokackiej. Projekt był realizowany pod nadzorem Leszka Koziorowskiego, wspólnika, radcy prawnego w kancelarii GESSEL.